Moderní dějiny všemi smysly

Společnost Post Bellum uspořádala v rámci 100letého výročí vzniku republiky ojedinělou multimediální výstavu věnovanou nacistické a komunistické totalitě na našem území. Už samotný výběr umístění expozice do podzemí bývalého pomníku Stalina na Letné umocňuje autenticitu celého projektu.

Prostřednictvím tří částí nazvaných Svědectví, Obrazy a Příběhy se přenesete do doby silných a vypjatých okamžiků naší celkem nedávné minulosti. Těžko říci, co ve vás zanechá hlubší stopu, zda výpovědi pamětníků jedné nebo druhé totality, či videomapping stěžejních momentů našich moderních dějin. Prostorová vizualizace mezních historických událostí je natolik nepřenosný pocit, že žádná slova nedokáží popsat, co návštěvník tohoto projektu cítí. Stejně tak tomu bylo i u žáků 4.B, kteří výstavu zhlédli v rámci výuky dějepisu a byli jí doslova uchváceni.

  1. 11. 2018 Mgr. Pavla Jiříčková