Minerva – naše nová studentská firma

Žáci třídy 4.C založili studentskou firmu Minerva, jejímž hlavním posláním je uspokojovat touhu po poznání. Firma Minerva pod vedením ředitelky Terezy Soukupové uspořádala v prosinci 2017 seminář pro klienty centra ROSA.  Hlavním tématem semináře byl teambuilding. Studenti v úvodu semináře představili činnost firmy Minerva, seznámili klienty s významem pojmu teambuilding a provedli praktická cvičení, která měla za cíl posílit spolupráci a zlepšení vzájemných vztahů.

Studenti měli radost z kladné zpětné vazby od klientů. Zvláště je potěšilo velké ocenění od účastníka z Holandska, který se ve své praxi zabýval školením manažerů. Ředitelka centra ROSA následně akci zhodnotila slovy: „Bylo to skvělé! Klienti rozebírali, vyprávěli a chválili ještě dnes!“

MINERVA

Fotografie pořídil Tony Šec

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *