Mezigenerační setkání anebo Po dvou letech opět spolu

14. září 2021 jsme po dlouhém čekání mohli uskutečnit křest sborníku Z očí do očí, na kterém jsme začali pracovat předloni, a to v rámci tříletého projektu Učme se číst, čtením se učmepodpořeném programem Erasmus+.

Ve společenském sále Centra RoSa jsme přivítali především ty, kteří se na vzniku sborníku podíleli: žáky, vedoucí workshopů, další spolupracovníky a pamětníky z Rezidence RoSa, jejichž životním příběhům se sborník věnuje. V této souvislosti musíme připomenout smutnou skutečnost, že dva z nich se vydání sborníku už bohužel nedočkali. Jejich místa v první řadě zůstala prázdná, ale díky Martě Dietrich Dvorské jsme si alespoň ze záznamu mohli připomenout jejich hlasy a zavzpomínat na optimistickou povahou obou dvou.

K veselejším okamžikům programu patřil samotný křest sborníku, kterého se zhostila paní Jitka Dvorská. Vážíme si, že naše pozvání přijala právě ona, protože je spjata s místem, které nám je blízké. Své školní roky prožila ve stejné budově jako naši žáci a její dědeček Karel Hacker se o zřízení školy dokonce zasloužil. Kromě toho v Kobylisích založil i divadlo, které funguje dodnes. A právě divadlu se celoživotně věnovala i paní Dvorská, protože si zvolila dráhu loutkoherečky. Mnozí z nás se s ní po mnoho let setkávali každé nedělní dopoledne. Že vám její obličej zas až tolik neříká? Není divu, protože když ve Studiu Kamarád vodila loutky Jůheláků, nebylo ji vidět.

A podobně je to i s lidmi, které denně potkáváme – za tváří se může skrývat docela jiný příběh, než který nám při prvním setkání vytane na mysli. Děkujeme všem pamětníkům, že s ochotou a otevřeností odhalili své – mnohdy bolestné – životní zkušenosti, čímž obohatili ty naše.

Pavlína Vočková
Foto Milan Šidák