Maturita

Maturanti, sledujte tuto stránku, zde získáte důležité informace týkající se závěru Vašeho studia.

Aktuality – datum poslední aktualizace: 16. 8.  2018 – odeslány pozvánky k DT a PP

Pozvánka Vám nepřišla? Pokud děláte pouze ústní zkoušky, pozvánku nedostáváte. Podívejte se do spamu? Taky nic? Napište mi enderlep@ssnahorni.cz, zkontroluji, zda Vaše e-mailová adresa je v pořádku a dám vědět.

Co čeká maturanta 2018 – podzimní zkušební období
1. podá přihlášku – nejpozději do 25. června 2018 -HOTOVO
2.obdrží výpis z přihlášky (e-mailem) a podepíše protokol-HOTOVO
3. odevzdá vlastní seznam literárních děl – nejpozději do 25. června 2018, pozn. týká se pouze žáků konajících ÚZ z ČJL
4.obdrží pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ (e-mailem) -HOTOVO
5.vykoná písemné zkoušky (DT a PP) v termínu 3. – 5. 9. 2018
6,vykoná praktickou zkoušku 10. 9. obor I, 27. 8. – 10. 9. obor G
7.vykoná ústní zkoušky (profilové i společné části)- termín a rozpis bude včas zveřejněn (konat se budou ve 2. týdnu v září)

Uznání úspěšně vykonané písemné práce z českého jazyka a literatury

Žáci, kteří v jarním zkušebním období maturitní zkoušky 2018 úspěšně vykonali písemnou práci z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky (PP z ČJL), ale neukončili řádně poslední ročník vzdělávání a nevznikl jim tedy nárok na konání dalších zkoušek v jarním zkušebním období, se v rámci podání přihlášky k řádnému termínu MZ hlásí k celé komplexní zkoušce z ČJL včetně PP, nebudou ale PP z ČJL v podzimním zkušebním období znovu konat. Žákům bude výsledek této dílčí zkoušky uznán, ale pouze za předpokladu, že úspěšně ukončí závěrečný ročník studia v tomto školním roce. Informaci o možnosti uznání výsledku PP z ČJL bude součástí výpisu z přihlášky žáka.

Nejasnosti?

Pište na enderlep@ssnahorni.cz nebo se stavte v kanceláři ZŘŠ

Dokumenty

SPOLEČNÁ ČÁST

Oficiální stránky maturitní zkoušky

Školní seznam literárních děl 17/18 platný pro jarní i podzimní zkušební období.

Seznam témat školních zkušebních úloh-dílčí část zkoušky z cizího jazyka

PROFILOVÁ ČÁST-nabídka povinných a nepovinných zkoušek

grafikagrafikaknihkupectviekonomikapropagace

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *