Maturita

Maturanti, sledujte tuto stránku, zde získáte důležité informace týkající se závěru Vašeho studia.

Aktuality

Nejasnosti?

Pište na enderlep@ssnahorni.cz

Co čeká maturanta 2018 – jarní zkušební období
1. podá přihlášku – nejpozději do 1. prosince 2017
2. obdrží výpis z přihlášky a podepíše protokol
3. odevzdá vlastní seznam literárních děl – nejpozději do 3. dubna 2018
4. napíše písemnou práci z matematiky (nepovinná zkouška PČ) – 10. dubna 2018
5. napíše písemnou práci z českého jazyka (povinná část zkoušky SČ)- 11. dubna 2018
6. vykoná praktickou zkoušku (povinná zkouška PČ)
4A1, 4A2 – 12. až 30. 4. 2018
4B, 4C – 26. a 27. 4. 2018
2N -14. a 15. 5. 2018
7. obdrží pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ (e-mailem) – koncem dubna 2018
8. vykoná dílčí části zkoušek společné části od 2. do 9. 5. 2018 – místo a čas máte uvedeny v pozvánce viz bod 7
9. vykoná ústní zkoušky (profilové i společné části)
4A1 28. 5. až 1. 6. 2018
4A2 22. 5. až 25. 5. 2018
4B 16. 5. až 21. 5. 2018
4C 16. 5. až 21. 5. 2018
2N 22. 5. až 24. 5. 2018

Dokumenty

SPOLEČNÁ ČÁST

Školní seznam literárních děl 17/18 platný pro jarní i podzimní zkušební období.

PROFILOVÁ ČÁST-nabídka povinných a nepovinných zkoušek

grafikagrafikaknihkupectviekonomikapropagace