Maturita

Maturanti, sledujte tuto stránku, zde získáte důležité informace týkající se závěru Vašeho studia.

AKTUALITY – datum poslední aktualizace 11. 03. 2020

Termín odevzdání maturitní práce, týká se pouze oboru knihkupecké a nakladatelské činnosti, zůstává nezměněn: 20. 03. 2020.

Způsob odevzdání: ve formátu pdf na e mail krausr@ssnahorni.cz nebo v listinné podobě na adresu školy. Po zahájení výuky odevzdají všichni žáci práci v listinné podobě  svému vedoucímu práce.

Nejasnosti?

Pište na enderlep@ssnahorni.cz nebo se stavte v kanceláři ZŘŠ

Co čeká maturanta 2020 – jarní  zkušební období

   1. podá přihlášku -nejpozději do 1. 12.  2019 HOTOVO
   2. obdrží výpis z přihlášky (e-mailem) a podepíše protokol – u svého TU, ostatní na recepci školy nebo protokol vytisknout, podepsat a poslat poštou HOTOVO
   3. odevzdá vlastní seznam literárních děl – nejpozději do 30. 3. 2020
   4. obdrží pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ (e-mailem) HOTOVO
   5. vykoná praktickou zkoušku
   6. vykoná písemné zkoušky(PP a DT) SČ – upřennění v pozvánce, viz bod 4
   7. vykoná ústní zkoušky

  Dokumenty

  SPOLEČNÁ ČÁST

  Český jazyk, ústní zkouška: Školní seznam literárních děl
  Anglický jazyk, ústní zkouška, seznam témat školních zkušebních úloh – 3. část pracovních listů: P, G, K, E, I
  Německý jazyk, ústní zkouška, seznam témat školních zkušebních úloh – 3. část pracovních listů:K E I

  PROFILOVÁ ČÁST-nabídka povinných a nepovinných zkoušek

 1. grafikagrafikaknihkupectviekonomikapropagace

 

 

Oficiální stránky maturitní zkoušky