Maturanti navštívili výstavu českého impresionismu

V pondělí 18. prosince se žáci maturitních ročníků vypravili do Jízdárny Pražského hradu, kde od října probíhá největší výstava českého impresionismu v historii. Expozice nazvaná Světlo v obraze / Český impresionismus – inspirace blízké i vzdálené nabízí přes 500 malířských a sochařských děl. Žáci měli příležitost seznámit se s  vývojovými fázemi impresionismu a zhlédnout velké množství prací více než 70 autorů, jakými jsou například Antonín Slavíček, Antonín Hudeček, Antonín Chittussi, František Kupka, Václav Radimský, Ludvík Kuba nebo Maxmilián Švabinský. Především si však prostřednictvím výstavy vytvořili komplexní pohled na vývoj českého umění na přelomu 19. a 20. století.

Výstava byla členěna podle námětů – např. Zahrady a parky, Zátiší, Kouzlo venkova, Slavnosti a obřady, Vody či Zima. Kromě známých českých obrazů jako Krajina z Kameniček od Antonína Slavíčka nebo krajinomaleb s vodní či zimní tematikou mohli žáci objevovat díla realistů či současných malířů. Expozice nabídla žákům pro lepší pochopení evropského kontextu i práce zahraničních umělců jako je např. Rus Ivan I. Šiškin nebo Rakušan Eugene Jettel. Vzhledem k tomu, že impresionismus zapustil své kořeny nejprve ve Francii, nechyběla na výstavě malba od zakladatele impresionismu Clauda Moneta – Bárka na pobřeží.

Cílem výstavy bylo ukázat český impresionismus v celé jeho velikosti, kvalitě a kráse, což se podařilo.

4.A1, 4. B, 2. N                                                                                                          Martina Strnadová, Petra Viltová

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *