Malý projekt na velkou dálku

V prvním pololetí jsme navázali online spolupráci se základní školou na Filipínách. Jednalo se o krátkodobý projekt, díky kterému jsme si procvičili angličtinu a zároveň jsme se dozvěděli spoustu zajímavého o zemi, kterou nikdo z nás dosud nenavštívil.
Žákům z Filipín jsme se představili prostřednictvím plakátů, které jsme vyráběli v hodině angličtiny: kromě svých životů a koníčků jsme se věnovali i zajímavostem o své rodné zemi. Filipínští žáci udělali to samé a následně jsme spolu začali komunikovat i na sociálních sítích. Ukázky vzájemné korespondence můžete vidět na nástěnce v přízemí školy, a sice vedle nápojového automatu.
Před Vánocemi se naše skupina 3.D1 vyfotila a prostřednictvím filipínské učitelky Gabby se náš pozdrav elektronicky dostal ke všem zapojeným žákům. Bohužel oni nám společnou fotku poslat nemohou, protože u nich probíhá distanční výuka. Přejeme jim, aby se co nejdříve mohli vrátit do školy. Měl by tam na ně čekat pohled, který jsme jim 10. ledna 2022 poslali. Zároveň se každý z nás pokusil odhadnout den, kdy pohled k adresátům dorazí. Díky této aktivitě jsme si procvičili budoucí čas, který právě probíráme. Na vítěze tipovací soutěže čeká odměna, takže jsme zvědaví, jak to dopadne!
Pavlína Vočková a žáci 3.D1