Malířský kurz Nečtiny 2019

Malířský kurz pro třídy 3A1 a3A2 oboru grafický design se v tomto školním roce konal v termínu 8.- 14. 9. 2019 na Zámku Nečtiny v Plzeňském kraji.
Malovalo se na různých místech v Nečtinech v okolí zámečku – pohledy do krajiny od rozlehlého statku či pohledy na několik zde nacházejících se rybníčků.
Do týdenního programu jsme vložili i výlet do Plaského konventu, skvostu barokní architektury. Zde jsme měli možnost prohlédnout konvent přestavený Santini-Aichelem. Navštívili jsme také výstavu Jana Kaplického v místním technickém muzeu.
Každý večer probíhaly konzultace nad vzniklými malbami a zhodnocení pokroku účastníků. Volný čas si ve čtvrtek studenti zpestřili táborákem.
V kresbě, malbě a fotografii se posléze vypracovali k dobrým, někteří i k velmi příjemným výsledkům, a tak můžeme s radostí konstatovat, že přes kolísavé klimatické podmínky byl účel malířského kurzu splněn.