Malířský kurz 2018 -3. ročník

Žáci třetího ročníku oboru grafický design absolvovali v polovině září malířský kurz nedaleko obce Lučkovice v Jižních Čechách. Během týdenního pobytu v plenéru vznikla řada zajímavých a často velmi zdařilých krajinomaleb, jimiž žáci překvapili své vyučující a mnohdy i sami sebe. Výběr lokality přinesl možnost dokonalého souznění s přírodou. Mnohým se tak podařilo zachytit charakter typicky české podzimní krajiny s její měnící se barevností. Přínosná byla také snaha o vyjádření nálady konkrétní přírodní scenérie a rozvíjení vlastní invence. V řadě děl se tak projevila jedinečnost autorova výtvarného pojetí. Vznikly převážně krajinomalby, ale byla vytvořena i díla pomocí různých kresebných technik. Díky velkému tvůrčímu nasazení většiny zúčastněných lze pokládat letošní malířský kurz za vydařený.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *