Malířský kurz 2. ročník GD

Začátkem září proběhl prvně malířský kurz 2. ročníku tříd 2.A1 a 2.A2. Vše probíhalo formou jednodenních akcí, na území Prahy.  Malba v plenéru, město, zoo, návštěva kulturně historických míst s následným výtvarným zpracováním. Poslední den malířského kurzu bylo vyhodnocení výtvarných prací v budově školy. Výsledky studentských maleb a kreseb jsou v učebně číslo 17.

Mgr. R. Poppr, Mgr. J. Bittnerová

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *