Literární soutěž ČAPKOVINY 2022

Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní v Praze vyhlašuje 9. ročník celostátní literární soutěže ČAPKOVINY aneb Žijeme s knihou, letos na téma:

Měl jsem psa a kočku

Letošní ročník naší soutěže bychom rádi věnovali těm, které Čapek hned po lidech miloval asi nejvíce. I po více než osmdesáti letech od vydání titulu, který byl inspirací pro letošní téma, musíme stále obdivovat jeho pozorovací talent a pochopení pro chování těchto živých tvorů.

Očekáváme příspěvky splňující následující kritéria:
Téma: Měl jsem psa a kočku
Způsob zpracování: povídka
Rozsah: maximálně 3 normostrany (5 400 znaků včetně mezer)
Kategorie:
2. st. ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií – odeslat na adresu: zs.capkoviny@ssnahorni.cz
SŠ a gymnázia – odeslat na adresu: ss.capkoviny@ssnahorni.cz
Označení díla: jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefon, třída, škola a její adresa
Uzávěrka: 14. 03. 2022
Slavnostní vyhlášení výsledků: 28. 4. 2022

Nejlepší práce budou odměněny a zveřejněny.

Soutěž se koná pod záštitou Ing. Mariany Čapkové, MBA, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP.

Těšíme se na literární příspěvky a setkání s autory.


Zasláním literárního příspěvku do soutěže souhlasí jeho autor s možností vydání díla ve sborníku vítězných prací (bez nároku na honorář) v tištěné a elektronické verzi a s umístěním díla na oficiálních webových stránkách
Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní (www.ssnahorni.cz)

Zasláním díla do soutěže souhlasí jeho autor s uvedením jména a příjmení u názvu díla zaslaného do soutěže. Tyto informace zveřejňujeme v tištěné nebo elektronické verzi sborníku vítězných prací a na webových stránkách (www.ssnahorni.cz).

Informace o zpracování osobních údajů

Účel zpracování Vašich osobních údajů:
1. Vyhodnocení výsledků pořádané soutěže a předání cen
2. Vedení evidence soutěžících v aktuálním ročníku i v předchozích ročnících
3. Otištění jména a příjmení u názvu povídky ve sborníku vítězných prací
4. Uvedení jména a příjmení u názvu povídky v elektronické verzi sborníku vítězných prací a při publikování povídky na webových stránkách

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Identifikační údaje; kontaktní údaje; popisné údaje

Vaše osobní údaje nebudou předávány dalším osobám ani firmám pro marketingové účely. Osobní údaje získané přímo od Vás na základě vyplnění tohoto souhlasu budou použity vždy jen v souvislosti s pořádáním a
vyhlášením soutěže. Při zpracování údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Vaše osobní údaje uvedené v této přihlášce budou vymazány/skartovány nejpozději do 3 let od vydání sborníku.

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

– Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
– Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.
– Výmaz osobních údajů v případě, zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.
– Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.
– Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.
– Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.

Pro komunikaci ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty: zs.capkoviny@ssnahorni.cz nebo ss.capkoviny@ssnahorni.cz

Plakát Čapkoviny 2022 ve formátu pdf ke stažení