Literární soutěž ČAPKOVINY 2021 – termín odevzdání posunut na 4. 4. 2021

Vážení studenti, žáci a milovníci kvalitní literatury,

rádi bychom Vám jménem oboru knihkupecké a nakladatelské činnosti Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní v Praze poděkovali za Váš zájem o účast v 8. ročníku naší celostátní literární soutěže ČAPKOVINY aneb Žijeme s knihou a sdělili Vám, že na základě Vašich přání, ale i vzhledem k mimořádným preventivním opatřením, která probíhají na území naší republiky, prodlužujeme lhůtu pro odevzdání literárních příspěvků z 15. 3. 2021 do 4. 4. 2021.

Očekáváme příspěvky splňující následující kritéria:
Téma: Cesty nesmrtelnosti
Způsob zpracování: autorský text libovolného žánru
Rozsah: maximálně 3 normostrany (5 400 znaků včetně mezer)
Kategorie: 2. st. ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií – odeslat na adresu: zs.capkoviny@ssnahorni.cz
                 SŠ a gymnázia – odeslat na adresu: ss.capkoviny@ssnahorni.cz
Označení díla: jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefon, třída, škola a její adresa
Uzávěrka:  4. 4. 2021 (posunuto z původního termínu 15. 03. 2021)               
Slavnostní vyhlášení výsledků: 29. 4. 2021

Nejlepší práce budou odměněny a zveřejněny. 

Soutěž se koná pod záštitou PhDr. Mgr. Víta Šimrala, Ph.D. et Ph.D., člena Rady hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání. 

Těšíme se na literární příspěvky a setkání s autory.

Zasláním literárního příspěvku do soutěže souhlasí jeho autor s možností vydání díla ve sborníku vítězných prací (bez nároku na honorář) v tištěné a elektronické verzi a s umístěním díla na oficiálních webových stránkách Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní (http://www.ssnahorni.cz)
Zasláním díla do soutěže souhlasí jeho autor s uvedením jména a příjmení u názvu díla zaslaného do soutěže. Tyto informace zveřejňujeme v tištěné nebo elektronické verzi sborníku vítězných prací a na webových stránkách www.ssnahorni.cz. 

Informace o zpracování osobních údajů

Účel zpracování Vašich osobních údajů:

  1. Vyhodnocení výsledků pořádané soutěže a předání cen
  2. Vedení evidence soutěžících v aktuálním ročníku i v předchozích ročnících
  3. Otištění jména a příjmení u názvu povídky ve sborníku vítězných prací
  4. Uvedení jména a příjmení u názvu povídky v elektronické verzi sborníku vítězných prací a při publikování povídky na webových stránkách

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme: 

Identifikační údaje; kontaktní údaje; popisné údaje
Vaše osobní údaje nebudou předávány dalším osobám ani firmám pro marketingové účely. Osobní údaje získané přímo od Vás na základě vyplnění tohoto souhlasu budou použity vždy jen v souvislosti s pořádáním a vyhlášením soutěže. Při zpracování údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.
Vaše osobní údaje uvedené v této přihlášce budou vymazány/skartovány nejpozději do 3 let od vydání sborníku.

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva: 

– Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
– Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.
– Výmaz osobních údajů v případě, zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.
– Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.
– Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.
– Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.

Pro komunikaci ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty: zs.capkoviny@ssnahorni.cz nebo ss.capkoviny@ssnahorni.cz