Literární soutěž ČAPKOVINY 2020

Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní v Praze vyhlašuje 7. ročník celostátní literární soutěže ČAPKOVINY aneb Žijeme s knihou, letos na téma: Bylo, nebylo…

Všichni známe pohádky bratří Čapků a inspiraci můžeme hledat i v následujících slovech samotného Karla Čapka: “Pohádky nepocházejí nutně z Indie nebo z pravěku, nýbrž z něčeho podstatně bližšího, totiž ze života;…” (Marsyas)

Očekáváme příspěvky splňující následující kritéria:

Téma: Bylo, nebylo…
Žánr: autorská pohádka libovolného druhu (klasická, moderní, fantastická, zvířecí, realistická, legendární aj.)
Rozsah: maximálně 3 normostrany (5 400 znaků včetně mezer)
Kategorie:
2. st. ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií – odeslat na adresu: zs.capkoviny@ssnahorni.cz
SŠ a gymnázia – odeslat na adresu: ss.capkoviny@ssnahorni.cz
Označení díla:jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefon, třída, škola a její adresa
Uzávěrka: 15. 03. 2020
Slavnostní vyhlášení výsledků: 29. 04. 2020 od 10:00

Nejlepší práce budou odměněny a zveřejněny.

Soutěž se koná pod záštitou PhDr. Mgr. Víta Šimrala, Ph.D. et Ph.D., člena Rady hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání.

Těšíme se na literární příspěvky a setkání s autory.

Zasláním literárního příspěvku do soutěže souhlasí jeho autor s možností vydání díla ve sborníku vítězných prací (bez nároku na honorář) v tištěné a elektronické verzi a s umístěním díla na oficiálních webových stránkách Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní (http://www.ssnahorni.cz
Zasláním díla do soutěže souhlasí jeho autor s uvedením jména a příjmení u názvu díla zaslaného do soutěže. Tyto informace zveřejňujeme v tištěné nebo elektronické verzi sborníku vítězných prací a na webových stránkách www.ssnahorni.cz

Informace o zpracování osobních údajů 

Účel zpracování Vašich osobních údajů:

  1. Vyhodnocení výsledků pořádané soutěže a předání cen
  2. Vedení evidence soutěžících v aktuálním ročníku i v předchozích ročnících
  3. Otištění jména a příjmení u názvu povídky ve sborníku vítězných prací 4. Uvedení jména a příjmení u názvu povídky v elektronické verzi sborníku vítězných prací a při publikování povídky na webových stránkách

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme: 

Identifikační údaje; kontaktní údaje; popisné údaje 

Vaše osobní údaje nebudou předávány dalším osobám ani firmám pro marketingové účely. Osobní údaje získané přímo od Vás na základě vyplnění tohoto souhlasu budou použity vždy jen v souvislosti s pořádáním a vyhlášením soutěže. Při zpracování údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.  Vaše osobní údaje uvedené v této přihlášce budou vymazány/skartovány nejpozději do 3 let od vydání sborníku. 

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva: 

– Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. – Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů. – Výmaz osobních údajů v případě, zániku účelu nebo neoprávněného zpracování. – Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů. – Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce. – Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné. 

Pro komunikaci ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty: zs.capkoviny@ssnahorni.cz nebo ss.capkoviny@ssnahorni.cz

Čapkoviny-plakát(pdf)