Literární čtení v Centru RoSa

Pátek 20. prosince byl pro některé žáky nejen časem předvánočního loučení s kamarády, ale také příležitostí vystoupit na literárním čtení, které se konalo v útulné knihovně Centra RoSa.

Přítomni byli jak žáci 2B, 4B a 4A1 zapojení do projektu Učme se číst, čtením se učme, tak i další účastníci projektu, které svedlo dohromady pětidenní projektové setkání v listopadu 2019. Kromě lektorů tvůrčích workshopů (spisovatelů a pedagogů) jsme uvítali také pamětníky. Jejich životní zkušenosti a vzpomínky na významné události v našich dějinách se o měsíc dříve staly odrazovým můstkem pro tvorbu žáků, a to jak slovesnou, tak výtvarnou. S velkou nedočkavostí a očekáváním si pamětníci vyslechli povídky, básně, dialogy a úvahy, k jejichž vzniku dali podnět a v nichž našli střípky ze svých životů. Došlo na chvíle dojetí i spontánní smích.

Původně naplánovaných devadesát minut jsme o celou půlhodinu přetáhli, i tak celá akce rychle utekla. Naštěstí jsme věděli, že se ve stejném složení sejdeme ještě i na konci školního roku, kdy účinkující už nebudou své příspěvky číst ze zmuchlaných papírů či mobilů, ale z čerstvě vytištěných sborníků. Ano, čeká nás křest!

Za školu děkujeme Mgr. Martě Dietrich Dvorské, která byla navázání této spolupráce nakloněna.

Pavlína Vočková