Lidice pro 21. století – naše žákyně finalistkou

8. září 2021 proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů vědomostní soutěže Lidice pro 21. století v zahradě lidické galerie. Studentka 2.B Kačka Trávníčková převzala z rukou ředitele Památníku PhDr. Eduarda Stehlíka, Ph.D., MBA ocenění finalistů, kterého v soutěži dosáhla. Součástí ceremoniálu byl i bohatý doprovodný program, který vhodně doplnil povědomí o tomto pietním místě.
Ráda bych tímto Katce poděkovala za úspěšnou reprezentaci naší školy v mezinárodní historické soutěži.
P. Jiříčková