Letem literárním světem

12. dubna jsme uskutečnili další soutěžní den, tentokrát pro 1. až 3. ročník knihkupeckého oboru. Na žáky čekalo osm stanovišť s různými literárně zaměřenými úkoly. Některé z nich byly v angličtině, abychom rozvíjeli odbornou slovní zásobu, což je součást našeho projektu podpořeného programem Erasmus+. Z grantových prostředků jsme mohli koupit vítězům odměny – jak jinak než knihy, což se určitě pozitivně odrazilo na motivaci žáků podat co nejlepší výkony.

Pokud by si někdo myslel, že je literární soutěžení spjato pouze se čtením, asi by se divil, jak moc rozmanité úkoly žáci museli plnit. Asi největším překvapením bylo setkání se spisovatelkou a porotkyní knižních cen Magnesia Litera Ivanou Myškovou. Byla to netradiční zkušenost pro obě strany: čtenáři interpretovali spisovatelčinu povídku v její přítomnosti. Všechna družstva si prý zaslouží pochvalu, protože se nikdo nestyděl projevit svůj názor a dokázal ho obhájit.

Kromě spisovatelky se žáci setkali i s literární postavou, ale sami museli prostřednictvím otázek zjistit, která to vlastně je. Malou nápovědou mohl být renesanční kostým, který češtinářku Dagmar Kuželovou proměnil v Kateřinu ze Zkrocení zlé ženy od Williama Shakespeara. Až na pár výjimek byla její indentita družstvy odhalena.

Za mnohem náročnější soutěžní disciplínu žáci označili přiřazování názvů knih a jejich prvních vět. Zatímco Harry Potter byl všem jasný, úvodní věty z Pýchy a předsudku a Anny Kareniny byly už záludnější, a tak z tohoto stanoviště odešla s razítkem asi jen polovina družstev. Úkolem, který prověřoval vytrvalost a trpělivost, byla osmisměrka, ve které se skrývalo patnáct jmen nositelů Nobelovy ceny za literaturu. Některá družstva zde strávila i půl hodiny. Scházelo jim jak jinak než poslední jméno – bez něj by razítko zkrátka nebylo.

Novinka, se kterou se žáci v rámci soutěžního dne setkali, byla literární online úniková hra. Jednalo se o stanoviště, kde družstva trávila nejvíce času. Splnit čtyři úkoly a následně dle indicií zjistit heslo nebylo nic, co by se dalo zvládnout za pět minut. Kromě literatury – konkrétně irských spisovatelů – si žáci procvičili i znalosti z jazyka. Museli se poprat s časováním knižních výrazů, hledáním frazémů apod. U takřka nekonečného řazení replik z Beckettova Čekání na Godota neměli někteří daleko k tomu, že by se raději vzdali. Pořád to ne a ne dávat smysl! Asi není nikdo, kdo by si na základě této aktivity nezapamtoval, že pro absurdní dramata je typická nelogičnost rozhovorů. Doufáme, že tuto i další informace získané v rámci celého soutěžního dne žáci zúročí během svého studia. Pokud jim celá akce přinesla navíc i hezký zážitek, jsme o to raději a těšíme se na další společná dobrodružství.

Pavlína Vočková a učitelé zapojení do projektu Lepší angličtina = lepší příležitosti