Lepší angličtina = lepší příležitosti

Naše zapojení do programu Erasmus+ pokračuje i v letošním školním roce. Kromě běžícího projektu strategického partnerství škol máme nový projekt v rámci KA1. Nazvali jsme ho “Lepší angličtina = lepší příležitosti” a jeho cílem je podpořit jazykové znalosti zaměstnanců školy, kteří se podílejí na mezinárodních projektových aktivitách. Čím více se do nich zapojujeme, tím více cítíme potřebu zlepšovat se v cizích jazycích, zejména angličtině, abychom na mezinárodním poli byli hodnotným partnerem a vhodně reprezentovali školu.
Projektu se účastní ředitelka školy, administrativní pracovnice a vyučující včetně koordinátorky projektu. Nejvíce účastníků (4 ze 7) absolvuje jazykový kurz, na základě kterého složí jazykovou zkoušku Cambridge příslušné úrovně (B1 – C1). Důležitý je také kurz zaměřený na obchodní angličtinu, který je nezbytný pro administraci našich budoucích mezinárodních projektů. Vyučující výpočetní techniky bude vyslána na kurz se zaměřením na CLIL, který považujeme za další významný způsob, jak přispět k rozmanitosti jazykového vzdělávání na naší škole. V mobilitách je zahrnutý také jeden job-shadowing, díky němuž získáme inspiraci v oblasti výuky jazyků a zejména se seznámíme s uplatněním CLILu v praxi.
Kromě jazykových zkoušek bude výstupem výukový materiál pro výuku ICT v anglickém jazyce, změny v kurikulu, mezipředmětová spolupráce výtvarníků a jazykářů a jeden jazykově zaměřený projektový den inspirovaný zemí, kterou navštíví účastnice job-shadowingu (Finsko).
Z projektu (z tzv. nákladů na organizaci) budou hrazeny také drobné výdaje, které podporují jazykové vzdělávání na naší škole, a tudíž do tohoto projektu právem patří. Nejbližší událostí, která bude podpořena, je oslava Halloween v hodinách anglického jazyka.
Hlavním cílem projektu však zůstává zvýšení jazykových znalostí účastníků při sociální interakci v cizím jazyce, což bude mít dlouhodobý přínos pro další projekty, které již nyní plánujeme a které patří mezi pilíře Evropského plánu školy.
Pavlína Vočková