Lepší angličtina = lepší příležitosti

V rámci projektu Better English = Better Opportunities, podpořeného prostředky Erasmus+, jsme se s kolegyní Annou Bocko Bartkovou zúčastnily dvoutýdenního jazykového pobytu na Maltě, každá z nás navštěvovala jiný kurz. Ten můj se nazýval English Language development for Teachers and staff working in Education a byl zaměřený na posílení jazykových kompetencí učitelů a pracovníků ve školství, jejichž vstupní úroveň je A1/A2. Tento kurz jsme vybraly společně s koordinátorkou projektu Pavlínou Vočkovu již v době podávání žádosti o grant, a to z důvodu, že od svého příchodu na Střední školu DUKE Náhorní se z vlastní iniciativy zapojuji do projektových aktivit, během kterých je potřeba znalost angličtiny na komunikační úrovni. Vzhledem k tomu, že jsem se angličtinou během svého života zabývala jen jako svým koníčkem, nemám zatím takovou úroveň jako kolegové angličtináři, a proto bych ráda na svých jazykových znalostech zapracovala. Mým cílem je během projektu dosáhnout úrovně B1. Kolegyně Anna Bocko Bartková navštěvovala General English Course and one-to-one lessons. Původně se tohoto kurzu měla zúčastnit koordinátorka projektu, která ovšem onemocněla a těsně před mobilitou ji po schválení změny Národní agenturou nahradila Anna jako nevhodnější kandidát. Podobně jako koordinátorka nemá vystudovanou angličtinu, kterou si chce vylepšit nejen z důvodu, že ji na naší škole začala učit, ale také z důvodu svých mezinárodních aktivit: jako první u nás začala s eTwinningem, má zájem o mezinárodní spolupráci (účastnila se kontaktního semináře v Bratislavě, navštívila Future classroom lab). Její kurz byl proto koncipován jako jazykový kurz s individuálními metodologickými lekcemi zaměřenými na výuku angličtiny na střední škole. Cílem Anny Bocko Bartkové je během projektu dosáhnout úrovně C1, které odpovídal její kurz. Také se chce zaměřit na metodu CLIL u oboru „informační služby“. Výuku v obou případech zajišťovala jazyková škola Easy School of languages, která sídlí ve Vallettě, hlavním městě ostrova.
Malta patří mezi turisticky nejvyhledávanější středomořské destinace, ale každoročně sem také přijedou tisíce lidí, kteří si chtějí zlepšit svou angličtinu. Ta je tu vedle maltštiny druhým úředním jazykem a není to jen formální záležitost, anglicky tu mluví opravdu všichni, bez ohledu na věk, zaměstnání, či místo bydliště. Z tohoto důvodů můžeme říci, že jsme byly angličtinou doslova obklopeny a procvičovaly jsme ji i v čase mimo výuku.
Ostrov má velmi pohnutou historii, posuďte sami: záhadné megalitické chrámy, Féničané, Kartágo, Řím, Byzanc, Arabové, Normani, Johanité, Osmani, napoleonská Francie, Britové…
Multikulturnost rozhodně tedy není jen záležitostí moderních dějin. Mimochodem Malta je republikou teprve od roku 1974 a od roku 2004 také nejmenší zemí EU.
V rámci výuky jsme se dozvěděly mnoho zajímavostí například o místní gastronomii a vzhledem k tomu, že jsme si stravování zajišťovaly samy, tak jsme řadu místních pokrmů i ochutnaly. Slyšely jsme mnohé o maltských tradicích a kultuře. Měly jsme možnost zažít například okázalé oslavy církevních svátků, ale také každodenní dělovou kanonádu – salvy z vojenských děl se nesou z mnoha míst Valletty i sousedního „Three cities“ (tři propojená města na protější straně zálivu) několikrát denně. Vychutnávaly jsme si také kouzelnou atmosféru večerních ulic, kde doslova na každém rohu hraje živá hudba nejrůznějších žánrů.
Nicméně hlavním důvodem našeho pobytu byla návštěva jazykové školy. Na základě vstupního testu nás rozřadili do kurzů podle úrovně znalostí. Lekce byly realizovány v malých skupinách (5 -12 osob). Celkem 60 vyučovacích hodin (během 10 dnů) bylo rozloženo do bloků. Moje dopolední hodiny byly tematicky zaměřené (rodina, záliby, kulturní odlišnosti v různých zemích světa, literatura a historie atd.), obsahovaly i výklad gramatiky, idiomatiky a frazeologie, závěrem zpravidla byla skupinová diskuze na aktuální téma. V odpoledních hodinách probíhala konverzace a cvičení výslovnosti (s jinou lektorkou). Lektorka Maria byla velmi vstřícná sympatická dáma, dokázala nám vždy na konkrétních situacích vysvětlit i složitější jazykové jevy, zaujatě nám vyprávěla o životě na ostrově, o tradičních hodnotách Malťanů. Dokonce nám přinesla ochutnat typické sváteční cukroví. Vzhledem k tomu, že v naší skupině byli kolegové a kolegyně z Polska a Itálie, často jsme porovnávali podmínky učitelů ve školství, odlišnosti ve vzdělávací nabídce i v systému škol. V Polsku například na středoškolské úrovni může být až 40 žáků ve třídě, na Maltě mají děti 3 měsíce letních prázdnin a v Itálii si může každý pedagog vybrat po určité době „oddechový čas“ a pracovat na svém vzdělávání, případně se věnovat publikační činnosti, aniž by přišel o pravidelný učitelský plat.
Jazyková škola Easy School of languages má několik poboček (nejen ve Vallettě), naše výuka probíhala v historickém centru města, takže jsme několikrát měli možnost strávit konverzační hodiny přímo v terénu, lektorka nám ukázala malebná zákoutí města, významné památky i nejoblíbenější turistické atraktivity a dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí z běžného života místních obyvatel.
Dvoutýdenní jazykový kurz byl rozhodně v tomto směru velkým přínosem. Jeho účastníci byli z různých zemí, takže kromě rozvíjení jazykových kompetencí bylo velmi zajímavé porovnat také různé možnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, metodologii výuky i pedagogické zkušenosti kolegů. Rozhodně je žádoucí rozšiřovat si své profesní obzory.

Dagmar Kuželová