Krvavá stopa v okolí naší školy

Se svou polovinou třídy 2.A1 jsme v hodinách anglického jazyka zhruba měsíc pracovali na tématu Kobyliské střelnice. Vzhledem k dlouhodobému projektu zaměřenému na aktivní občanství se v žácích snažíme probudit zájem o místo, kde žijí, a také o historii naší země. Kobyliská střelnice se nachází v blízkosti školy, přesto je to pro některé naše středoškoláky místo doslova neznámé. Nevědí, kde přesně se nachází a že se jedná o krvavou stopu, kterou zde zanechala 2. světová válka.
Žáci byli rozděleni do dvou týmů podle úrovně angličtiny. Jedni pracovali na krátké prezentaci přibližující místo, jak vypadá v současnosti včetně cesty od školy tam, a druzí se obsáhle zabývali historií Kobyliské střelnice a historickými událostmi. Téma žáky obohatilo po stránce znalostí (např. si rozšířili slovní zásobu z oblasti umění a války a také se seznámili s fakty z historie), ale také po stránce osobnostní, jak vyplynulo z diskuse.
Když byly prezentace hotové, měly oba týmy za úkol připravit si pro návštěvu – chorvatskou učitelku Jelenu Crnek, která na naší škole vykonávala job shadowing – dvouhodinovku s tímto tématem zakončenou vycházkou na Kobyliskou střelnici. Všichni si zaslouží velkou pochvalu, protože nejenže přišli do školy o hodinu dříve než obvykle, ale snažili se poutavě odprezentovat získané znalosti, a to v angličtině.
Stát na místě, kde zemřelo více než pět set lidí, a číst si jména popravených včetně rodičů a jejich neplnoletých potomků, byl silný zážitek, který na nás působil o to tíživěji, že jsme byli prakticky uprostřed panelákové výstavby. Shodli jsme se na tom, že v každodenním spěchu často míjíme místa, o kterých vůbec netušíme, jakou historii za sebou mají. Snad nás to všechny motivovalo k tomu mít oči víc otevřené…
Pavlína Vočková

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *