Křížem krážem literární Prahou (bez ohledu na věk)

V rámci projektu Učme se číst, čtením se učme podpořeného programem Erasmus+ jsme vyrobili vědomostní karetní hru s tématem literární Prahy. Začali jsme na ní pracovat v listopadu 2018, kdy se v Praze uskutečnila vzdělávací aktivita, jíž se kromě naší školy zúčastnilo i Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika v Rožňavě.

Za sychravého počasí se středoškoláci seznamovali s literárně významnými místy v Praze, např. Josefovem a legendou o Golemovi, Starým Městem a Franzem Kafkou, ale také institucemi, jako je Divadlo Na Vinohradech či Česká televize. Nové poznatky posloužily k tvorbě otázek, které jsme pak v průběhu dalších měsíců – tzn. i po skončení pražského setkání – ještě doplňovali, až jsme se dostali k počtu 80. Pak zbývalo hru před odesláním do výroby už „jen“ pojmenovat, což nám zabralo víc času, než jsme si mysleli. Dlouhé přemýšlení nakonec skončilo potvrzením staré moudrosti, že v jednoduchosti je síla, a hra dostala název Křížem krážem literární Prahou.

Když k nám slovenský partner přijel přesně po roce, mohli jsme si společný výtvor otestovat. Od té doby jsme ho propagovali v různých médiích (web Asociace češtinářů, Týdeník Školství, Osmička, Naše rodina), kde se čtenáři mohli účastnit soutěží a karty vyhrát. Také jsme je zdarma šířili do škol a krizových či komunitních center.

V případě zájmu jsme si připravili prezentaci hry, jako tomu bylo například v Klubu seniorů v Praze-Čakovicích, kam jsme byli pozváni 12. února 2020. Z žáků se akce zúčastnily maturantky Andrea Stanislavová a Viktorie Bárová. Kromě úvodního seznámení s hrou a hodinového soutěžního klání jsme si na závěr přečetli něco málo z tvorby našich žáků. Byly to krátké básně, tzv. limericky, jejichž jednotícím tématem byla literatura, knihy a čtení. A protože se některé z těchto básní objeví na propagačních materiálech školy, určitě se o nich dozvíte nejen vy zde na webových stránkách, ale i čakovičtí senioři, za kterými se na konci školního roku opět vydáme.

Pavlína Vočková
koordinátorka projektu