Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018-19

3. kolo přijímacího řízení

Grafický design 3. kolo

2. kolo přijímacího řízení

Ekonomika a podnikání 2. kolo

Informační služby 2. kolo

Knihkupecké a nakladatelské činnosti 2. kolo

Aranžér 2. kolo

Propagace 2. kolo

Grafický design 2. kolo

V 1. kole se můžete se hlásit do těchto oborů

Knihkupecké a nakladatelské činnosti

Aranžér

Propagace

Informační služby

Ekonomika a podnikání

Přihlášky doručte do 1. 3. 2018
Jak?
Osobně – od 7 do 19hod
Poštou na adresu školy: Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní, U Měšťanských škol 525/1, 182 00 Praha 8-Kobylisy

Grafický design 1. kolo – příjem přihlášek uzavřen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *