Kontrola, kam se podíváš (a někdy nevidíš)

V úterý před pololetním vysvědčením jsme v hodině němčiny (1B, 3B) a angličtiny (4A2) přivítali hosta, se kterým jsme mluvili o cestování a specifikách letecké dopravy. Beseda se uskutečnila v době, kdy se v médiích řeší případ české dívky zadržené v Pákistánu za pašování drog, proto se Anna-Maria Bartels, která pracuje na mezinárodním letišti v Mnichově, zaměřila zejména na téma bezpečnostních kontrol.

Dozvěděli jsme se, že letiště jsou velmi dobře hlídaná a že kromě mužů v uniformách jsou zde i pracovníci v civilu. Nikdo z nás nevěděl, že v prostorách výdeje zavazadel můžeme být nenápadně zkontrolováni, zda jsme nepřišli do kontaktu s tvrdými drogami či se neúčastnili nějaké přestřelky. Zjišťuje se to pomocí malého papírku, který sejme stopy z našeho oblečení.

Důležitou součástí všech třech vyučovacích hodin bylo rozšíření slovní zásoby v anglickém i německém jazyce. Každý z žáků dostal palubní vstupenku (německy die Bordkarte, anglicky boarding pass) od společnosti Lufthansa, díky které jsme byli seznámeni se základní terminologií. Anna-Maria nás uklidnila, že z anglických slovíček jsou někdy zmateni i cestující na letišti. Zejména jde o záměnu boarding time s departure time. Cestující se dožadují odletu, ačkoliv je to teprve čas „nalodění“ na palubu letadla. Pokud dojde k záměně opačně, je to trochu větší problém, protože letadlo je nenávratně pryč.

Díky hostovi v hodině jsme se také dozvěděli, jak se mladí lidé po maturitě mohou uplatnit na zahraničním pracovním trhu. Při této příležitosti Anna-Maria, která maturovala před čtyřmi roky na střední škole v Praze, zdůraznila, že cizí jazyky jsou základ, bez kterého za hranicemi ČR nelze obstát, a doporučila všem zúčastněným nebát se mluvit, byť s chybami. Gramatiku nám – na rozdíl od obsahu kufrů – na letišti ani jinde totiž nikdo kontrolovat nebude…

Pavlína Vočková a Pavla Jiříčková

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *