Koncem září jsme 2.B zavřeli do kláštera

„Cesta na uhlí probíhala celkem hladce…,“ říká vypravěč v povídce pánů Šimka a Grossmanna, ale to v našem případě rozhodně neplatilo.
Plán zněl jasně: Praha – Starkoč – Broumov, cca 3,5 hodiny až na místo.
Realita: výluková odyssea Praha – Hradec Králové – Náchod – Meziměstí – Broumov, celkem 4,5 hodiny. Zdálo se, že horší už to být nemůže, ale bylo… Při zpáteční cestě ještě jeden přestup navíc, protože České dráhy nečekají na své vlastní náhradní spoje, takže jsme do Prahy přijeli od Pardubic!
Čekal nás ale třídenní program organizovaný Vzdělávacím a kulturním centrem Broumov (VKCB) ve spolupráci s Maiwaldovou akademií a Agenturou pro rozvoj Broumovska.
Ubytování ve zrekonstruovaných mnišských celách a snídaně přímo v klášterních prostorách jsme měli placené z grantu Agentury (celkem 1.100 Kč na osobu). Aktivity byly zaměřené na poznávání místní přírody, kulturních památek i historie samotného kláštera. Broumovsko je v tomto ohledu krajina netušených možností, nalezneme tu chráněné přírodní lokality i kulturní památky světového významu včetně celé řady barokních skvostů.
Den první: Knihtisk
Fenomén knihtisku. V čem byl hlavní přínos knihtisku? Jak se knihy vyráběly před jeho vynálezem? Jak složitá byla práce středověkého písaře v porovnání s prací ve středověké knihtiskařské dílně? To jsou hlavní otázky, na které jsme během programu hledali odpovědi. Program probíhal v klášterním skriptoriu a u funkční repliky knihtiskařského stroje. V roli středověkého písaře jsme zažili náročnou práci s brkem a inkoustem a jako dělníci manufaktury jsme si sami vyzkoušeli natisknout první stránky knihy.
Den druhý: Broumovsko na dlani
Terénní program po Broumovských stěnách, ve kterém jsme se dozvěděli řadu informací o krajině Broumovska, zajímavosti z přírody, historie i současnosti. Poznávali jsme krajinu doslova na vlastní kůži, vyšplhali jsme na mnoho vyhlídkových míst, prodírali jsme se úzkými stezkami ve skalách, viděli jsme barokní Hvězdu i nejstarší sakrální dřevěnou stavbu v Čechách – hřbitovní kostel P. Marie v Broumově.
Den třetí: Baroko
Názorné seznámení s barokní kulturou, hlavními rysy barokní architektury, výtvarného i sochařského umění. Program probíhal přímo v perle baroka – Broumovském klášteře a klášterním kostele sv. Vojtěcha. Na závěr jsme si nechali skvostnou barokní knihovnu a výstavu věnovanou knihovnám benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad. Nejen, že jsme nemuseli platit vstupné 130 Kč na osobu, ale ještě si každý odnesl výpravnou knihu o klášterních knihovnách jako suvenýr.

Ve volném čase jsme měli možnost poznat nejen rozsáhlou klášterní zahradu s naučnou stezkou, galerií a kuželkovnou, ale i další zákoutí města Broumova. Za zmínku stojí například morový sloup na Mírovém náměstí, barokní kostely sv. Petra a Pavla a sv. Václava, lipová alej vysázená na počest Aloise Jiráska nebo moderní sportovní areál.
Exkurze byla vhodným doplněním učiva literatury, dějepisu, dějin umění a dějin knižní kultury. Neméně důležité jsou rozhodně společné zážitky i mimo školní budovu.
Dagmar Kuželová a Aleš Lacka
P. S.
Milí druháci, napište jednu větu o exkurzi v Broumovském klášteře:
Nejvíce mě bavil výstup do skal.
Bavilo mě psát husím brkem.
Hodně mě zaujala knihovna se 17 000 knihami a dřevěný kostel.
Spaní v celách je zajímavé i děsivé.
Loudové se loudali.
Knihovna byla překrásná, vůně starých knih mě uklidňovala, pracovala bych tam klidně zadarmo, jediné, co mě děsilo, byla ta kostra ze 17. století, která stála před knihovnou.
Průvodci v Broumově byli opravdu nadšenci nadšení, trochu jak dítě v cukrárně.
Upevňování přátelství, zábava, bylo to fajn.