Knihkupectví

knihkupectvi_250

Charakteristika přípravy v oboru

Obor připravuje žáky jak po stránce teoretické, tak i prakticky pro oblast nabídky, propagaci, distribuci a prodeje knih, jejich vydávání a s tím spojených činností, tedy práce s knihou v široké škále profesních aktivit. Specifikem oboru je jeho výrazná humanitní orientace.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní jako kvalifikovaní pracovníci, kteří vykonávají obchodní a další odborné činnosti související s provozem, distribucí, propagací a jinými oblastmi knižního obchodu, a to v knihkupectvích, nakladatelstvích, knižních, novinových a časopiseckých redakcích, propagačních odděleních, knižních distribučních firmách, knihovnách, antikvariátech, archívech a všech ostatních organizacích knižní kultury a obchodu.

UČEBNÍ PLÁN
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
Ročník 1. 2. 3. 4. Celkem
Celkem v ročníku
34
36
35
35
140
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura
CJL
3
3
3
3
12
1. Cizí jazyk
AJZ
4
4
4
4
16
2. Cizí jazyk
NJZ
2
2
2
2
8
Matematika
MAT
2
2
2
2
8
Dějepis
DEJ
2
2
2
2
8
Základy společenských věd
ZSV
1
1
1
1
4
Základy ekologie
ZAE
1
1
Fyzika
FYZ
1
1
Bilogie
BIO
1
1
Chemie
CHE
1
1
Tělesná výchova
TEV
2
2
2
2
8
Ekonomika
EKO
2
2
1
5
Písemná a elektronická komunikace
PEK
2
1
3
Komunikační činnosti
KOČ
1
1
Informační a komunikační
technologie
ICT
2
2
2
2
8
Dějiny umění
DEU
1
1
1
2
5
Dějiny světové literatury
SVL
2
2
2
2
8
Dějiny filozofie
FIL
1
1
2
Dějiny knižní kultury
DKK
1
1
1
1
4
Nakladatelství
NAK
1
1
2
Literární seminář
LIS
1
1
1
1
4
Tvůrčí psaní
TVP
2
2
2
2
8
Knihkupecká praxe
PRX
5
5
5
5
20
Volitelné předměty
Seminář výpočetní techniky
SVT
1
1
2
Konverzace v cizím jazyce
KCJ
1
1
2
PRAXE
1 týden
1 týden
2 týdny
4 týdny

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *