Klíčové roky našich novodobých dějin

Znáte důležité historické milníky našich dějin? Žáci 1.B a 2.A2 již ano. Zúčastnili se totiž přednášky s názvem Klíčové roky našich novodobých dějin, která se uskutečnila ve středu 28. února pod vedením Mgr. Václava Krištofa, zakladatele Společnosti Josefa Škvoreckého. Je nepochybně důležité znát historii země, v níž žijeme, abychom mohli snáze předcházet některým událostem a neopakovali stejné chyby. Už i vzhledem k tomu, že rok 2018 je rokem mnoha výročí, kdy si připomeneme pozitivní i negativní události spojené s lety 1918, 1948 či 1968.

Tato přednáška pojednávala o významných událostech v letech 1945, 1948-1949, 1968-1969 a 1989. Řeč byla například o politických procesech, budování socialismu či kolektivizaci. Během dvouhodinové přednášky byly využívány také dobové fotografie a zvukové či filmové záznamy, které napomohly k lepšímu dokreslení dobové situace.

                                                                                                                                             Soňa Fohlerová

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *