Kdo to napsal? Do ředitelny!

U příležitosti Evropského dne jazyků se několik vyučujících anglického jazyka rozhodlo uspořádat školní literární soutěž. Zadání kopírovalo požadavky státní maturitní zkoušky. Úkolem bylo napsat článek do školního časopisu v rozsahu 120 – 150 slov. Na rozdíl od maturitní zkoušky si soutěžící mohli vybrat jedno ze třech témat. Všechna se týkala aktivního občanství: 1) Why I would (not) like to be a politician?, 2) I felt like a stranger a 3) My ideal country.

Vybrat vítězné práce nebylo vůbec lehké, protože žáci projevovali své silné stránky v různých oblastech. Je správné upřednostnit práci s perfektní gramatikou, nebo text myšlenkově vyzrálejší?  Nakolik je zpracování tématu záležitostí originálního nápadu a kdy už se jedná o nesplnění zadání? Ačkoliv jsme s kolegyněmi v odpovědích na tyto otázky hledaly konsensus, na vítězných textech jsme se dohodnout musely. A měly jsme radost, že se mezi čtyřmi nejvýše hodnocenými pracemi objevila všechna témata!

Třetí až čtvrté místo obsadily Denisa Tomandlová (4A2) a Valerie Kolářová (4A1), které si vybraly téma „I felt like a stranger“. Oba texty jsou víc prozaické než publicistické a porota na nich ocenila zejména dobře vykreslenou atmosféru, díky níž jsou oba texty velmi poutavé. Na druhém místě se umístil Alexandr Romancov (2B), který při zamyšlení nad ideální zemí dokázal postihnout zásadní politické problémy současného světa. Vítězná práce vzešla od Augustina Uváčika (4A2), který se věnoval nešvarům dnešní politické scény jakožto důvodům, proč by nechtěl být politikem.

Vyhlášení vítězů proběhlo v ředitelně školy a zúčastnily se ho kromě vedení i zapojené angličtinářky Lucie Juppová, Jana Maříková, Jana Stöhrová a Pavlína Vočková. Všichni vítězové obdrželi ceny, které korespondovaly jak s tématem, tak s jazykem soutěže. Věříme, že přečíst si Orwella v originále bude pro vítěze odměnou, nikoliv trestem!

Pavlína Vočková

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *