Jsme v cíli!

Nemá cenu předstírat, že takhle jsme si představovali poslední mezinárodní setkání v rámci projektu Učme se číst, čtením se učme. Místo původního výjezdu do Rožňavy jsme celý týden pracovali online. Nicméně na všem špatném je potřeba hledat i to dobré. V tomto případě jsme například využili možnost zapojit do aktivit více žáků – propojili jsme projekt s odbornou praxí, která také nemohla proběhnout prezenčně. Na aktivitě se tak podílelo 64 studentů oproti 12 plánovaným.

Původní program jsme zachovali, ale jazykovou a literární náplň jsme rozšířili o související témata z oblasti výtvarného umění, aby projekt propojoval knihkupecký obor s oborem grafický design. V tomto ohledu se stal nejpřínosnějším dnem čtvrtek 6. května 2021, kdy jsme si ráno vyslechli předtočenou povídku Jiřího Kamene ze sbírky Elvis ze Záluží (1), která byla nominována na Magnesii Literu. Výtvarně založená část účastníků pak byla vyzvána k tvorbě ilustrace inspirované povídkou. Účastníci, kteří jsou v projektu od samého počátku a pracovali na vydání sborníku, měli také kreativní činnost, ale víc než tužku a papír k ní potřebovali jehlu a nit (2). Šili totiž kreativní obaly na sborník, do kterého přispěli svým textem. Zda jim jde líp psaní, či šití, necháme na nich, nicméně se našlo několik výrobků, které jsme s radostí odměnili za precizní provedení a nápadité zdobení. Nejlépe si vedla Eliška Jarošová, na jejímž výrobku (3) je patrné, že si k šicímu stroji nesedla poprvé. 

Po dvou hodinách jsme se všichni sešli online a diskutovali jsme s Jiřím Kamenem a ilustrátorem Janem Macúchem o jejich spolupráci na zmiňované knize, pracovních zkušenostech i názorech na umění.  Mnohé aktivity jsme se snažili pojmout soutěžně a ani tato nebyla výjimkou. Oba hosté společně vybrali šest ilustrací, které byly oceněny. Autorky dvou nejlepších ilustrací – Daniela Kulhavá (4) a Alexandra Kubišová (5) – se kromě jiného mohou těšit na knihu Elvis ze Záluží i s podpisy obou umělců. Ostatní oceněné (Adéla Chocholatá, Bára Petříková, Nikola Schejbalová, Berta Šoltysová a Amélie Třebická) získaly různé knížky dle svého výběru, ručně vyráběné penály s výtvarnou tematikou, zápisníky s motivy slavných maleb či kreseb apod. Děkujeme Janu Macúchovi za video s podrobnou reflexí soutěžních ilustrací (6).

Kromě tohoto setkání jsme si na téma umění mohli popovídat také s dramaturgyní Slovenského národního divadla Miriam Kičiňovou, se kterou jsme se setkali po zhlédnutí kontroverzní inscenace Rivers of Babylon.

Poslední online setkání se uskutečnilo na závěr projektového týdne.  V pátek 7. května jsme zavítali do Galerie středočeského kraje, která sídlí v prostorách bývalé jezuitské koleje v Kutné Hoře. Tuto galerii jsme vybrali s ohledem na výstavu, která zde probíhala před dvěma lety a věnovala se ilustracím Jana Macúcha ke knize Elvis ze Záluží, kterou jsme znali už z předchozího programu. S Petrem Adámkem, kterého někteří znají z přechozí návštěvy GASKu (), jsme si dále povídali i tom, čím se tato galerie odlišuje od ostatních a co všechno nám může nabídnout. Online ochutnávka naladila účastníky k návštěvě, kterou chceme stihnout ještě do konce projektu. Díky finanční podpoře programu Erasmus+ jsme zakoupili vstupenky, které jsou účastníkům k dispozici. Jako první se do Kutné Hory vydaly Kateřina Vanžurová (8) a Natálie Velebilová.

S dalšími hosty jsme se setkali prostřednictvím videí, díky kterým jsme nahlédli do jejich tvorby a na které navazovaly kreativní úkoly. Zatímco k povídce Vratislava Kadlece z knihy Hranice lesa, která vloni získala ocenění Magnesia Litera za Debut roku, žáci vymýšleli nový název, u básně Tima Postovita si účastníci pohráli s interpretací motivu motýla v pěsti. Od obou spisovatelů jsme se dočkali zpětné vazby a mohli jsme odměnit mnoho nápaditých reakcí.

Součástí programu byla i týmová spoluráce, během které žáci posilovali různé kompetence a tzv. měkké dovednosti. Jednalo se především o překladatelské dílny, práci s tematikou druhé světové války (9), které jsme se věnovali už při pražském projektovém setkání v listopadu 2019, výtvarné a audiovizuální zpracování příběhů ze sborníku Z očí do očí, který jsme v rámci projektu vydali.

A protože náš projekt je především literární a závěrečné pětidenní setkání bylo zaměřeno na rozvoj jazykových kompetencí, uzavřeli jsme celý týden online únikovou hrou s tématem významných anglicky psaných knih. Za naši stranu se nejlépe umístila Alexandra Kubišová, která tak potvrdila, že se jí daří nejen na poli výtvarném.

Následoval už jenom závěrečný kvíz v aplikaci Kahoot. Kromě využití nabytých poznatků se zaměřoval i na celkovou pozornost, takže ke správným odpovědím patřilo třeba to, že nejdelší vlasy ze všech hostů měl Vratislav Kadlec (62 cm!), a porazil tak i svoji ženu Ivanu Myškovou, která má vlasy jen o dva centimetry kratší. Nechyběly samozřejmě ani seriózní úkoly, ale našly se také otázky, na které byly všechny odpovědi správné. Takových by v životě bylo potřeba víc.

Děkujeme všem za účast a doufáme, že takto pojatá vzdělávací aktivita byla pro všechny přínosná a zábavná. Její dozvuky nás budou ještě chvíli provázet…

Pavlína Vočková