Inspirace do výuky: moderní technologie a metoda CLIL

V rámci projektu Lepší angličtina = lepší příležitosti podpořeného programem Erasmus+ jsme uskutečnili poslední vzdělávací mobility zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že hotelové ubytování pro dvě účastnice skýtalo možnost zahrnout ještě dvě osoby zdarma, neváhali jsme a vyslali jsme do Edinburghu další vyučující. Celkem se zde v březnu 2022 vzdělaly čtyři zaměstnankyně Střední školy DUKE Náhorní: Marie Hajčiarová z ekonomického oddělení a vyučující Dagmar Kuželová, Anna Bocko Bartková a Pavlína Vočková. Poslední dvě jmenované měly kromě jazykového kurzu i kurz metodologický,  a sice zaměřený na ICT technologie využitelné v rámci výuky metodou CLIL.

Jazyková škola Inlingua má letité zkušenosti a je akreditována Britskou radou. Sídlí v centru Edinburghu nedaleko rozlehlého parku Princes Street Gardens, odkud je krásný výhled na dominantu města – středověký hrad.

Kromě kvalitní výuky Inlingua nabízí klientům i možnost kulturního a společenského života, na kterém se podílejí sami učitelé.  Během výletů, exkurzí a vzdělávacích vycházek (the Georgian House, Rosslyn Chapel, the Palace of Holyroodhouse…) si účastníci kurzu procvičují angličtinu tím nejpřirozenějším způsobem. Společné zážitky jsou vhodným podnětem k spontánním rozhovorům, které rozvíjejí komunikační dovednosti v cizím jazyce.

Nicméně nejdůležitější součástí pobytu byla výuka, která začínala každý všední den v 9 hodin a byla rozdělena do devadesátiminutových lekcí. Účastníci byli na základě rozřazovacího testu, vyplněného s předstihem doma před odletem, rozděleni do tříd s odpovídající úrovní jazyka. Skupinky měly kolem osmi členů a potkávaly se v nich různé národnosti. Za velmi přínosné lze označit střídání učitelů v půlce týdne, díky čemuž se účastníci setkali s odlišnými vyučovacími metodami i přízvuky (kromě skotského například britským a irským). O přestávkách se u kávy či čaje scházeli studenti i učitelé ve společenské místnosti. Všichni se zde snažili mluvit pouze anglicky. Zároveň zde byla možnost využít místní knihovnu, která nabízela učebnice angličtiny, slovníky, turistické průvodce, ale také beletrii.

V hodinách zaměřených na ICT, které jsme s Annou Bocko Bartkovou absolvovaly první týden, jsme byly kromě jiného seznámeny s aplikacemi vhodnými i pro metodu CLIL, na kterou se náš projekt zaměřuje.

Získané poznatky a dovednosti jsem během druhého týdne postupně předávala Dagmar Kuželové, se kterou od začátku projektu spolupracujeme na vzniku výukového materiálu s odbornou tematikou pro obor knihkupecké a nakladatelské činnosti. Každý den jsme se po návratu z jazykové školy věnovaly přípravě soutěžního dne určeného pro knihkupecký obor. Nově s námi začala spolupracovat i Marie Hajčiarová. Naším cílem bylo vytvořit rozmanité aktivity, které rozvíjejí čtenářskou gramotnost, měkké dovednosti, odbornou angličtinu a znalosti z oblasti historie a teorie literatury. Snažily jsme se zapojit moderní technologie, a to zejména z důvodu, aby byly soutěžní úkoly pro žáky atraktivní.  K některým úkolům (práce s ukázkami) jsme využily beletrii v anglickém jazyce zakoupenou z finančních prostředků projektu.

Z hodin Marka Frasera jsme při přípravě soutěžních aktivit vyzkoušely webovou stránku https://www.puzzlefast.com, která umožňuje vytváření osmisměrek a křížovek. Velkou výhodou je, a to s ohledem na využití v hodinách odborné angličtiny, možnost zadání slovíček v obou jazycích. Generátor vytvoří osmisměrku se slovíčky v angličtině, ale žáci je na seznamu vidí v češtině a v osmisměrce hledají anglický ekvivalent. Pro soutěžní den jsme zvolily slovíčka z oblasti literární teorie.

Náročnější pro nás byla tvorba online hry, ke které jsme využily aplikace Google Slides, LearningApps a Flippity. Jako výchozí situaci jsme zvolily návštěvu Divadelního muzea, kam získá fiktivní vstupenku každý, kdo prokáže dostatečné znalosti z oblasti britského a irského dramatu. Vzhledem k tomu, že se náš projekt zaměřuje na CLIL, hru jsme připravily v anglickém jazyce. K tvorbě jednotlivých aktivit (pexeso se jmény dramatiků, chronologické řazení událostí, hádání jmen intertextuálních postav, poznávání města podle indicií) jsme vyžily aplikaci LearningApps, kterou budeme pravidelně využívat, protože nabízí spoustu možností, jak zábavnou formou zopakovat učební látku.

Během prvního úkolu žáci pracují se jmény čtrnácti dramatiků, z nichž některá jsou notoricky známá (William Shakespeare, George Bernard Shaw apod.), zatímco s jinými se žáci setkávají poprvé (Martin McDonagh, Sarah Kane apod.). Při dalších aktivitách se seznam dramatiků zužuje, až žákům zůstane jedno jediné jméno, které je v rámci hry dostane zdarma do muzea.

Další únikovou hru jsme zaměřily na irské spisovatele a dramatiky, ale tentokrát jsme ji kromě jedné ukázky vytvořily v češtině. Princip hry byl obdobný: prostřednictvím plnění úkolů se žáci dobírají hesla. Zkušenosti s tvorbou hry budeme šířit na webové stránce Asociace češtinářů a budeme sdílet naše online hry.

Výše uvedené příklady dokládají užitečnost absolvovaného kurzu, a to zejména s ohledem na metodu CLIL, na kterou se náš projekt zaměřuje. Celou řadu aplikací, se kterými jsme byly seznámeny, postupně zařazujeme do svého didaktického portfolia a seznamujeme s nimi své kolegy.

Pavlína Vočková, koordinátorka projektu