Informace pro 1. ročník 2021/22

Naši noví prváci, přejeme Vám pěkné prázdniny a těšíme se na Vás.

Co Vás čeká?

  1. Školní rok zahájíme 1. září 2021 v 10 hod v učebnách dle seznamu na dveřích školy.
  2. Adaptační kurz je prozatím plánován na čtvrtek  a pátek 2. – 3. 9. 2021. V současné době neplánujeme výjezd mimo Prahu, akce zřejmě proběhne Ďáblickém háji.
  3. Učebnice a pomůcky – upřesní příslušní vyučující na začátku září
  4. Třídní schůzka se koná 2. září od 17 hod.
  5. ISIC nebo čip? Každý žák si musí opatřit ISIC nebo čip.