Informace pro 1. ročník 2018/19

Než si zapamatujete zkratky předmětů používané v rozvrhu a suplování, podívejte se na seznam zkratek předmětů, bude to pro Vás užitečná pomůcka.

Pro vstup do budovy je potřeba čip. Jsou dvě možnosti jak čip opatřit:

  1. ve školní jídelně (jídelna sousední ZŠ)
  2. přímo ve škole

Čip pořídíte na začátku školního roku. Platí se záloha 100Kč.

Čip bude sloužit i k dalším účelům: přístup k multifunkčním storjům (tiskárna/ kopírka), atd.

Příspěvek pro radu rodičů 500Kč/rok/žák.