Informace pro 1. ročník 2019/20

Aktuality – informace ze třídní schůzky 19.6.2019

 
Učebnice a pomůcky – upřesní příslušní vyučující na začátku září.
 

Přejeme pěkné prázdniny a těšíme se na Vás 2. září 2019 v 9 hod v učebnách dle seznamu na dveřích školy.

 
Bližší informace: Ing. Radka Zahrádková, Ph.D. (tel. 284 690 554)