Imatrikulace 1.D

Dne 25. 9. 2017 se žáci prvního ročníku oboru aranžér zúčastnili slavnostní imatrikulace žáků středních odborných škol oborů vzdělání s výučním listem. Akce se konala v Obecním domě v Praze. Žáci složili slavnostní slib a obdrželi pamětní listy. Slavností imatrikulaci doprovázel hudební program žáků uměleckých škol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *