Identifikační údaje

Název školy: Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní
Adresa školy: U Měšťanských škol 525/1, 182 00, Praha 8
Telefon: 284 683 289, 284 680 190 – kancelář školy
284 690 554 a 284 683 306 – přijímací řízení
Web: www.ssnahorni.cz
IZO: 130001376
IČO: 61388262
Typ: krajská
Zřizovatel: Hlavní město Praha
Ředitelka: Ing. Hana Pavelková
Zařazení: síť škol MŠMT ČR
Forma vzdělávání: denní
Bankovní spojení: 2003290006/6000