Hosté v hodinách tvůrčího psaní

Šablony II umožňují zkvalitnit výuku zapojením odborníka z praxe. Tuto možnost jsem se rozhodla využít v předmětu tvůrčí psaní a oslovila jsem spisovatelku Ivanu Myškovou. Máme naplánovaných 12 vyučovacích hodin v období od září 2019 do června 2020, a to ve třídě 2B a 4B. Kromě samotné výuky se spolupráce učitele a odborníka skládá ještě z přípravy hodiny a její následné reflexe. V hodinách propojujeme teorii se spisovatelčinými zkušenostmi v oblasti umělecké tvorby a publikování. Přínos Ivany Myškové je patrný i v oblasti žurnalistiky, protože má zkušenosti s prací v Českém rozhlase i tištěných médiích. Co se týče obsahu hodin, řídíme se ŠVP a také momentálním děním, kam spadá například příprava na literární soutěž Čapkoviny. Hodina zaměřená na žánr pohádky, která proběhla 10. prosince 2019, byla pro žáky podnětem k účasti v letošním ročníku.

Kromě Ivany Myškové jsme v prvním pololetí přivítali i spisovatelku Kateřinu Šardickou, jejíž pozvání navrhla žákyně 2B Michaela Holubová. Setkání bylo jednorázové, tedy mimo Šablony II, a pojali jsme ho jako besedu kombinovanou s literárním čtením. Mladá autorka tzv. young adult literatury hovořila o tvůrčích začátcích i nečekaném úspěchu svého debutu s tajemným názvem Zmizení Sáry Lindertové. Nejaktivnější účastnice besedy, žákyně Kateřina Vanžurová, získala knížku i s autorčiným podpisem. Jak jsem se později dozvěděla, už je seznam zájemců o její přečtení.

Děkuji oběma spisovatelkám, že svou přítomností obohatily i zpestřily hodiny tvůrčího psaní.

S Ivanou Myškovou se těšíme na viděnou v únoru.

Pavlína Vočková