Hodina, která nám utekla

V pondělí 17. a v úterý 18. června jsme v rámci projektu Učením tebe rozvíjím sebe odehráli dvě další představení pro mateřské školky. Tentokrát jsme to za dětmi neměli daleko, protože jsme navštívili sousední školku v ulici U Školské zahrady, kde nás v pondělí přivítaly starší Sovičky a v úterý mladší Berušky.

Podobně jako v případě předchozích repríz mělo u dětí velký ohlas překvapení s dudákem, který z Chodska „zabloudil“ až před okna školky a který nadšeným posluchačům zahrál několik písniček (dokonce na přání) a také představil samotný hudební nástroj i kroj. Pro některé předškoláky to bylo první osobní setkání s českým folklórem. Oproti chodskému koláči jim naopak byla dobře známá italská pizza, která se v představení také objevuje. Hlavním tématem však nebylo jídlo, jak by se mohlo zdát, ale čas, kterému jsme se po dobu symbolické hodiny společně věnovali. Děti se za pomoci písniček, scének a povídání seznámily s pojmy vteřina, minuta a hodina. Také si zopakovaly roční období a s nimi spojené barvy.

Závěr pořadu byl věnován soutěžím, které měly za cíl v dětech upevnit získané znalosti. Sbírání razítek za správné odpovědi či za provedené úkoly působilo motivačně a děti se na jednotlivých stanovištích rychle střídaly. Odměnu si nakonec zasloužili všichni.

Pro nás byla velkou odměnou sada obrázků, které nám na základě na naší pondělní návštěvy nakreslily Sovičky. Díky nim teď víme, co je na našem představení zaujalo nejvíce a na co budou vzpomínat. Dále víme i to, že se v sousední mateřské školce skrývá mnoho výtvarných talentů, které rádi za pár let přivítáme na našem oboru grafický design.

Děkujeme paní zástupkyni Daniele Švancarové za navázání spolupráce a doufáme, že v budoucnu dojde na další. Jako koordinátorka celého projektu bych zároveň chtěla poděkovat svým kolegům a žákům (1B, 2A1a, 3B1), kteří se do přípravy pořadu pro mateřské školy zapojili. Jednalo se o hlavní výstup dvouletého projektu podpořeného programem Erasmus+. Za významnou považuji zejména ochotu kolegy Daniela Dřímala, který jako jediný nepatřil do projektového týmu, přesto se k nám přidal a ochotně zadudal. Neopomenutelná je také práce žáků v hodinách tvůrčího psaní, ve kterých pod vedením kolegy Lukáše Vydry vznikly dvě písničky. Za sólová herecká vystoupení si zaslouží potlesk žáci Kateřina Vanžurová (1.B), Adam Hošek (1.B), Andrea  Poláčková (2A1a) a Jan Maršálek (2A1a).   

Pavlína Vočková