Historický seminář v praxi

V loňském školním roce byl pro žáky oboru KNC otevřen nový předmět historický seminář. Jeho cílem je seznámit studenty s nejnovějšími dějinami trochu jinou formou a metodikou než na běžných hodinách dějepisu. Pracujeme především s autentickými dobovými dokumenty, a to jak písemnými, tak filmovými či fotografickými. Zároveň se snažíme vnést do výuky zážitek formou prožitku, k čemuž využíváme besed s odborníky, workshopy nebo komentované prohlídky zajímavých objektů spojených s moderními dějinami.

Historický seminář v praxi byla exkurze na Ďáblický hřbitov – symbol druhého a třetího odboj u nás. Žáci měli za úkol vypracovat krátký foto seriál, který odkazuje na temné stránky našich dějin.

 V příloze jsou fotografie žákyně 3.B Adély Haschkové.