Formuláře a tiskopisy

Předvyplněné přihlášky pro obory vzdělání

pozn.: jde o soubor formátu xls (excel), list přihlášky je oboustranný, každá strana je na jednom listu sešitu v excelu

Grafický design-Propagační grafika-Náhorní uvedena na 1. místě
Grafický design-Propagační grafika-Náhorní uvedena na 2. místě
Grafický design-Prostorový design a výstavnictví-Náhorní uvedena na 1. místě
Grafický design-Prostorový design a výstavnictví- Náhorní uvedena na 2. místě
Grafický design-Knižní grafika a ilustrace-Náhorní uvedena na 1. místě
Grafický design-Knižní grafika a ilustrace-Náhorní uvedena na 2. místě
Knihkupecké a nakladatelské činnosti-Náhorní uvedena na 1. místě
Knihkupecké a nakladatelské činnosti-Náhorní uvedena na 2. místě
Informační služby-Náhorní uvedena na 1. místě
Informační služby-Náhorní uvedena na 2. místě
Ekonomika a podnikání-Náhorní uvedena na 1. místě
Ekonomika a podnikání-Náhorní uvedena na 2. místě
Aranžér-Náhorní uvedena na 1. místě
Aranžér-Náhorní uvedena na 2. místě
Propagace-Náhorní uvedena na 1. místě
Propagace-Náhorní uvedena na 2. místě

Žádosti

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu
Žádost o přijetí do vyššího ročníku
Žádost o přestup
Žádost o uvolnění z TEV
Žádost o uvolnění z vyučování
Žádost o opakování ročníku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *