FAQ

otázka
Kde mám vzít zápisový lístek?
odpověď
Pokud jde o žáka základní školy, dostane ho na své základní škole, v opačném případě na krajském úřadě dle trvalého bydliště uchazeče, zde pro Prahu