Exkurze na hrad Karlštejn

Ve středu 28. 6. 2017 se žáci třídy 1. B zúčastnili jednodenní exkurze do CHKO Český kras, kde se za doprovodu paní učitelky Fohlerové a Zelingerové vydali na slavný nedobytný hrad Karlštejn, který je po Praze pravděpodobně druhým nejnavštěvovanějším místem v České republice. Po příjezdu do malebného městyse Karlštejn čekal žáky výstup na stejnojmenný hrad a poté návštěva soukromých a reprezentačních prostor císaře Karla IV., který nechal hrad okolo roku 1348 vystavět jako své soukromé reprezentativní sídlo. V současnosti je hrad významnou národní kulturní památkou.

V závěru školního roku si tak žáci upevnili znalosti získané v průběhu studia 1. ročníku, a to nejen z dějepisu, ale i z českého jazyka, dějin umění či například z biologie. Exkurzi na hrad Karlštejn totiž doplnila také návštěva zoodomku, kde se žáci mohli setkat a blíže se seznámit s nejrůznějšími zvířaty.

Školní exkurze byla úspěšná a žáci si z ní odnesli spoustu nových poznatků jak o Karlu IV., jenž patří mezi nejvýznamnější české panovníky, tak i o přírodě v širším okolí Prahy. Všichni zúčastnění hodnotili tento jednodenní poznávací výlet velmi pozitivně.

Soňa Fohlerová, Ludmila Zelingerová a třída 1. B

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *