Exkurze do muzea Bauhaus

Jak se studenti oboru grafický design vydali za doprovodu pedagogů navštívit maturitní otázku do Výmaru. I takto poněkud svérázně by se dal nazvat edukační zájezd do muzea Bauhaus sídlícím v již zmíněném německém Výmaru.
Taková návštěva rozsáhlého muzeálního komplexu o několika patrech, která podrobně mapují fenomén Bauhaus od A do Z, vydá za několik vyučovacích hodin. Vidět na vlastní oči malby Paula Kleeho, Vasilije Kandinského, Theo van Doesburga, choreografie a scénografie Oskara Schlemmera, architekturu Waltera Gropia, Ludwiga Miese van der Rohe, Adolfa Meyera, nábytek Henryho van de Velde a další a další poklady dané éry je něco, co nejen že pomůže studentům rozšířit obzory pro vykonání maturitní zkoušky, ale stává se inspirací pro vlastní tvorbu a vodítkem pro volbu budoucího směřování.
Oddechovým bonusem byla následná návštěva městečka s malebnými vánočními trhy, kde jsme nabrali sílu pro cestu zpět do Prahy.