Europass ke stažení


Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Více na edo.europass.cz. Pokud zde dodatek ke svému oboru nenajdete (dodatek musí mít stejný kód a název oboru jako Vaše absolventské vysvědčení), zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na edo.europass.cz. Dodatek je platný pouze s příslušným vysvědčením o závěrečné zkoušce, výučním listem nebo vysvědčením o maturitní zkoušce.
Co je Dodatek k osvědčení?
Každý, kdo absolvoval střední školu v České republice, může získat Dodatek k osvědčení. Je to dokument, který doplňuje osvědčení o středním a středním odborném vzdělání – konkrétně vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list a vysvědčení o maturitní zkoušce.
Jaké jsou výhody Dodatku k osvědčení?
Na rozdíl od známek dodatek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění.
Je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině).
Uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EOF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě.
K určení evropské úrovně kvalifikace slouží převodník EOF a ISCED.
(Převodník je na adrese: https://europass.cz/files/379/prevodnik_EQF_KKOV_ISCED_2011.pdf)
Časté dotazy:

  1. Nejsou dodatky volně poskytnuté ke stažení na webu školy zneužitelné?

Nejsou. Dodatek je doplňujícím dokladem k formálnímu osvědčení (vysvědčení o maturitní zkoušce, výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce). Bez originálu tohoto osvědčení nelze dodatek předkládat.

  1. Pokud jsou dodatky zpřístupněny na webu školy, mohou si je stáhnout i bývalí absolventi?

Ano, ovšem pouze za předpokladu, že vystudovali daný obor se stejným názvem a kódem oboru. Školní rok na dodatku informuje o roce, kdy byl dodatek vystaven, nikoli o roce, kdy absolvent studium ukončil.
63-41-M_01 Ekonomika a podnikani -Angličtina
63-41-M_01 Ekonomika a podnikani -ČeŠtina
66-42-L_51 Propagace – Angličtina
66-42-L_51 Propagace Čeština
66-43-M_01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti -Angličtina
66-43-M_01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti -Čeština
66-52-H_01 Aranzer – Čeština
66-52-H_01 Aranzer (denni studium)-Angličtina
72-41-M_01 Informační služby -Angličtina
72-41-M_01 Informační služby -Čeština
82-41-M_05 Grafický design Angličtina
82-41-M_05 Grafický design Čestina