Erasmus+ návštěva finské školy

Na přelomu října a listopadu 2019 jsem se vydala v rámci programu Erasmus+ do finského města Hämeenlinna navštívit jednu z největších středních škol Finska, Tavastia. Díky programu se mohou učitelé ze zemí Evropské unie navštěvovat a sdílet své zkušenosti, nechat se inspirovat a motivovat. Má návštěva se také zaměřovala na projekt CLIL a zapojení anglického jazyka do odborných předmětů.

Školský systém ve Finsku je od českého odlišný, střední školy se zaměřují na všeobecné znalosti a dovednosti, mohli bychom je tedy přirovnat k našim gymnáziím. Jedná se o “General Upper Secondary Education”. Žáci zde proto ještě nemají dané zaměření a praxi, kterou by mohli po absolvování střední školy vykonávat, počítá se s dalším studiem na vyšší škole či univerzitě. Přesto je zde zaměření jednotlivých předmětů na vysoké úrovni. Další odnoší středních škol jsou tzv. “vocational schools”, školy praktického vyučování, které jsou však, narozdíl od našich učilišť, rovněž na 4 roky. Navštěvují je především dospělí, kteří se chtějí doučit nějaké praktické dovednosti, využitelné v praxi. Většina škol je pro studenty bezplatná, včetně vysokoškolského studia.

Základními principy finského školství jsou: vysoká úroveň vzdělání podnícená významem vzdělání na trhu práce, komplexnost vzdělání, rovnost příležitostí, pozitivní a motivační evaluace žáků, aktivní koncept učení na základně spolupráce (žák- žák, žák – učitel).

Vzhledem k mému zaměření směřovaly mé návštěvy jak na klasickou střední školu, tak na školu praktického vyučování, které Tavastia zastřešuje. Na střední škole jsem se podívala především na výuku hodin umění, ale take anglického jazyka. Úroveň anglického jazyka je zde nejen mezi mladými lidmi na vysoké úrovni. Hodiny umění jsou většinou koncipovány jako kombinace teorie s její následnou aplikací ve vlastní tvorbě, je zde tak zajištěna provázanost mezi teorií a praxí. Na praktické škole jsem byla uchvácena výrobou textilií a tkanin, které žáci mají možnost prodávat v přilehlém obchůdku. V neposlední řadě jsou to velkorysé prostory a využití moderních technologií, které napomáhají přívětivé a kvalitní výuce.                                                                                                           

MgA. Petra Viltová