Dotek poznání i mystiky v Kutné Hoře

Předvánoční čas jsme si se třídou 3. D zpříjemnili vzdělávací exkurzí. Byl to pro nás zároveň i výlet, protože jsme opustili hranice Prahy a vydali se vlakem do Kutné Hory. Zde nás čekala návštěva Galerie středočeského kraje, která sídlí v bývalé jezuitské koleji. Byli jsme zde jedinými návštěvníky, takže jsme měli možnost si kulturní zážitek v klidu užít a také si vzájemně sdělovat dojmy. Pozornost jsme věnovali i samotné budově, která na nás zapůsobila barokní monumentálností.
Pak byla pro žáky připravena soutěž ve dvojicích, během které na několika místech Kutné Hory zjišťovali různé informace. Otázky se týkaly především architektury, historie a významných osobností. Posledním bodem programu bylo vyhodnocení soutěže, které se uskutečnilo v příjemném prostředí pizzerie, kde jsme se všichni zahřáli u teplého nápoje. Hanku Štibingerovou s Veronikou Smrčkovou mohl navíc hřát i dobrý pocit z vítězství. V soutěži se tato dvojice umístila na prvním místě. Nicméně i ostatní družstva si vedla skvěle. Nejen z tohoto důvodu, ale také s ohledem na celkový průběh akce chceme všechny účastníky pochválit a poděkovat, že k exkurzi přistoupili aktivně a s nadšením, což se projevilo na atmosféře společně stráveného dne.
Děkujeme Karolíně Krejčové za kvalitní fotodokumentaci a my ostatní jsme použili alespoň své mobilní telefony.
Pavlína Vočková a Aneta Opekarová