Divadelním zážitkem k demokracii

V tomto školním roce se třídy 3. A1 a 3. A2 zapojily do originálního divadelně-vzdělávacího projektu pražského divadla D21, který zdarma nabídl studentům tři představení doplněná následným workshopem. Ten posunul pasivní divadelní zážitek k aktivní reflexi dojmů skrze interpretaci klíčových témat a diskuzi o možných příčinách a následcích lidského konání. Charaktery jednotlivých postav byly velmi různorodé, přesto však měly i mnoho společného…

Nabízela se řada zajímavých témat jako například demokracie a totalita, moc a její zneužívání či tolerance a respektování názorů druhých. Hrozby rozhodně velmi aktuální i v současné době a hodnoty, které bychom měli ctít a chránit.

V listopadu jsme viděli dramatizaci Orwellova románu 1984, v únoru nás děsil Král Ubu Alfréda Jarryho a v dubnu velmi zaujalo autorské představení Davida Drábka Rain woman.

V závěru školního roku se u nás ve škole konal happening tříd, na který žáci připravili výtvarné ohlédnutí za celým projektem. Jejich nápaditost a kreativitu můžete vidět na přiložených fotografiích.

Děkujeme tvůrcům projektu za výborný nápad, hercům za úžasné nasazení a lektorům za empatický přístup a inspirativní atmosféru.

Dagmar Kuželová