Informační systém školy

Popis částí:

MAPA – přístupy do informačního systému SŠ Náhorní

BAKALÁŘI – práce v BAKAWEBU – řešení nejčastějších problémů

G SUITE – práve v G SUITE – uvedení do cloudového prostředí

UČEBNA – jedna z částí G SUITE užívaná k e-learningu – jak v ní pracovat