Distanční vzdělávání 2020

Vážení žáci sledujte tuto stránku.

Informace zde podané mohou ztratit platnost, proto na začátku stánky je čas poslední aktualizace a téma, které se změnilo

Poslední aktualizace: 12. 10. 2020, 13:10 – praktická výuka pro obor knihkupecké a nakl. činnosti přechází na distanční formu

Co znamená distančně se vzdělávat?

 1. účastnit se výuky prostředky umožňující práci z domova
 2. pro každý předmět má žák v Učebně -kurz – název stejný jako zkratka předmětu
 3. Učebnu najdete prostředí G Suite (vstup přes školní email – více Žák-Informační systém školy)
 4. Žák kontroluje pokyny v kurzu – nové úkoly apod. minimálně tak často, kolikrát má předmět v rozvrhu týdně
 5. Žák vykonává práci dle pokynů v termínech zadaných učitelem
 6. Žák se účastní meetingů v hodinách určených učitelem, pozn. půjde o hodiny dle rozvrhu daného předmětu
 7. Případné problémy žák řeší s učiteli nebo třídními učiteli, přímo přes kurz v Učebně nebo přes školní email, event. jinými způsoby
 8. Hodnocení práce bude jednak přímo kurzech (v Učebně) – třeba jen slovní nebo bodové a jednak známkami v průběžné klasifikaci v bakalářích
 9. Jakékoliv problémy s přístupy -hesla, loginy,.. řešte s pomocí nápovědy: Žák-Informační systém školy

Jak to bude s praktickou výukou ve třídách 1B, 2B, 3B, 4B?

 1. Praktická výuka od 12. 10. rovněž distančně

Jak to bude s odborným výcvikem ve třídách 1D, 2D a 3D?

 1. Odborný výcvik (OV) probíhá zatím beze změny, pokud by na některém externím pracovišti (firma) došlo ke zrušení OV, žák navšťěvuje OV v dílnách školy