Den ruského jazyka

Na naší škole se ruština jako druhý cizí jazyk vyučuje již druhým rokem, a tak jsme využili nabídky v rámci Evropského dne jazyků, kdy Dům RSVK v Praze pro žáky a studenty připravil workshop s názvem Cestování do ruské kultury.
Formou hry se naši studenti 1.B2 KNC v šesti dílnách seznámili s ruskými písněmi, tancem, řemesly, pohádkou, zeměpisnými zajímavostmi a samozřejmě i jazykem jako takovým především v podobě jazykolamů.
Největší zájem vzbudily dílny s písní Kalinka, národním ruským tancem a fonetickou rozcvičkou. Ve všech případech byli žáci nejen aktivními účastníky, ale i tvůrci.

26. 9. 2019 Mgr. Pavla Jiříčková