Den divadla – povedený závěr projektu i školního roku

Poslední úterý školního roku 2016/2017 patřilo akci, kterou vyvrcholil náš projekt „Pojďme spolu zažít školu“. Den divadla byl určený všem ročníkům oboru knihkupecké a nakladatelské činnosti a zúčastnila se ho také třída 3A1, jejíž třídní učitelka Martina Strnadová patřila k organizátorům akce.

Program začínal úvodní besedou s hercem Miloslavem Tichým, která byla určená pro všechny zapojené třídy a měla ukázat, že k herectví patří nejen vytoužený potlesk, ale také nezbytná dřina. Host se na toto téma ochotně rozpovídal a samozřejmě došlo i na humorné příhody z jeviště i natáčení.

Po besedě se dobře naladěné obecenstvo rozdělilo do pěti skupin. Každý žák si s týdenním předstihem mohl vybrat, kterého workshopu se zúčastní. Cílem bylo nabídnout jak praktické, tak teoretické dílny a také se bral zřetel na zaměření oboru, který žáci studují. Z tohoto důvodu jsme pozvali herce Jan Szymika, který se se skupinkou zájemců zaměřil na to, jak prezentovat vlastní text při literárním čtení. Většina žáků znala hosta ze slavnostního vyhlašování vítězů literární soutěže Čapkoviny, kde četl vítězné texty a mohl se tudíž podělit o svou zkušenost. „Pan Szymik na nás nechtěl působit jako učitel a mluvil otevřeně, to jsme uvítali. Workshop byl zábavný a obohacující,“ pochvalovala si třída 1.B.

Miloslav Tichý, další herecká osobnost, jež nás v ten den navštívila, si připravil herecký workshop, kterého se zúčastnili i členové školního divadelního souboru Pomatený Hamyhaš. Mohli tak okusit něco odlišného od toho, co zažívají každé páteční odpoledne při školních divadelních zkouškách. „Dílna mě moc bavila. Dělali jsme cvičení od Čechova a překvapilo mě, jak to žáci přijímali a realizovali, tudíž děkuji za krásný zážitek,“ okomentoval jednodenní návrat do školního prostředí Miloslav Tichý. O tom, že spokojenost byla oboustranná, vypovídá i názor účastníků. „Pan Tichý pojal workshop tak vtipně, že ke spolupráci přiměl i ty, kteří obyčejně těmto akcím zrovna neholdují,“ shodli se žáci třetího ročníku Šebestián Keliš, Mikuláš Révay a Hana Solničková.

Workshopy Martiny Strnadové a Jana Pytla byly sice herecky zaměřené, ale nešlo v nich o způsob provedení, ale o osobnostní rozvoj aktérů. Požádali jsme Jana Pytla o krátké shrnutí průběhu jeho devadesátiminutovky, jejíž tématem byly nelehké situace v životě člověka, zejména pak rozhodování ve složitých momentech života. Jádrem se stala povídka Odjezdy vytvořená Janem Pytlem přímo pro tento účel. Text sledoval pět neurčitých postav na pozadí pěti historických událostí, především válečných konfliktů 20. a 21. století. „Žáci pracovali ve skupinkách, kdy si každá z nich vybrala jednoho hrdinu a sledovala jeho osud. Účastníci tvořili texty, dialogy a živé obrazy a společně pak diskutovali o možných situacích, do nichž se postavy mohly dostat, a problémech, které musely řešit apod. Podle reakcí během workshopu i následné diskuze na konci se žáci byli schopni do postav skutečně vžít a poznat tak na vlastní kůži jejich těžké životní osudy.“

Jediným ryze teoretickým příspěvkem bez hereckého zaměření byla přednáška o divadelních hrách Jana Ámose Komenského, kterou vzhledem k onemocnění Pavlíny Vočkové převzala Soňa Fohlerová. Kromě dramatické tvorby Komenského došlo i na srovnávání školství a vzdělávání v jeho a naší době. „Společně jsme hledali souvislosti mezi Komenského zásadami a dnešní praxí. Také jsme se zamysleli nad úlohou divadla ve školství, což je hlavní náplň končícího projektu,“ uvedla Soňa Fohlerová.

Den divadla byl úspěšnou akcí, která zpestřila konec školního roku, a proto do budoucna plánujeme její zopakování. Důvodem jsou pozitivní reakce z řad žáků, kteří si z úterního dopoledne odnesli nejen pěkný zážitek, ale také přínosnou zkušenost. „Skvělé je, že u podobných aktivit poznáváme i sami sebe. Tímto zábavným a uvolněnějším způsobem se zároveň učíme i věci, které jsou nám knihkupcům užitečné.“

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *