Čtyři příběhy revoluce

Letos v listopadu si připomínáme 30. výročí sametové revoluce, což je zlomová událost našich moderních dějin. Aby pohled na tento zásadní moment byl co nejširší, účastníme se několika různých aktivit, které mají přiblížit dnešním studentům okamžiky, kdy v roce 1989 stáli v centru dění také studenti, dnes povětšinou rodiče žáků.
V rámci Festivalu svobody zavítal mezi studenty všech ročníků odboru KNC lektor Post Bellum pan Martin Šmíd se Čtyřmi příběhy revoluce. Prostřednictvím konkrétních videoukázek čtyř pamětníků získali žáci další střípky do mozaiky sametové revoluce. Dozvěděli se, jak tyto okamžiky prožívali studentští vůdci, jak situaci hodnotil řadový člen KSČ a jak příslušník StB.
Zvláště reakce lidí, kteří dodnes nepochopili, co je demokracie, mnoho studentů překvapily. Proto je nezbytné vést dialog, seznamovat co nejširší veřejnost s minulostí, zajímat se o dění okolo a utvářet si svůj názor na základě faktů, prožitého, a nejen slepě přijímat, co vám někdo předkládá. Charles Dickens to ve svém citátu z poloviny 19. století vyjádřil obdobně „Potřebuji informace, názor si vytvořím sám“.

7. 10. 2019 Mgr. Pavla Jiříčková