Christkindelmarkt v Regensburgu

Žáci naší školy navštěvují tradičně vánoční trhy v německy mluvících zemích.  Letos jsme zvolili bavorskou Horní Falc s proslulým Řeznem – městem na Dunaji s 2000letou tradicí. Díky ucelenému historickému jádru je zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO.
Na poměrně malém prostoru je zde k vidění velké množství zajímavých a jedinečných kulturních památek.  Porta Praetoria – fragment brány z doby římského tábora. Kamenný most z dílny stavitele, který se podílel i na budování našeho Juditina mostu v Praze.  Usmívající se archanděl Gabriel v Dómu sv. Petra  – dominanty města. Stará radnice s místnostmi, kde zasedal po několik staletí říšský sněm. Mnohé patricijské středověké domy s krásnými štíty, reliéfy a domovními znameními. Zámecký areál knížecího rodu Thurn – Taxisů, kteří od 18. století spoluvytváří historii města. Nelze opomenout ani tzv. Wurstkuchl, místní středověkou kuchyni u solných sýpek u Kamenného mostu, kde prodávají vyhlášené „vurštchen“ s tradiční hořčicí a sladkým zelím.
Abychom lépe poznali všechny krásy města, projeli jsme se i místním vláčkobusem a v reálu si tak prohlédli, co jsme znali z prezentace na hodinách němčiny a dějepisu, či výkladu během cesty.
V historickém centru nás okouzlila adventní výzdoba a dva trhy, které nabízely velké množství specialit, jimž se jen těžko odolávalo…
Sváteční adventní exkurzi jsme rozšířili i o návštěvu nedaleké Walhally v Donaustaufu, památníku německy mluvících osobností. Nechal ji postavit Ludvík I. Bavoský v první polovině 19. století ve stylu antických chrámů. Lze na ni vystoupat po 358 schodech, nebo se vydat lesní stezkou. My zvolili třetí možnost, autobusem pod vrchol a poté kousek pěšky. Výhled do kraje i pohled na chám nás uchvátily.
Celodenní pobyt v Řeznu splnil naše očekávání, upevnil znalosti o historii sousední země a obohatil naše kulturní povědomí.

  1. 12. 2017                 Mgr. Pavla Jiříčková

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *