Workshop Paměti národa

V rámci rozšiřování povědomí a znalostí o nejnovějších dějinách proběhl na začátku února na naší škole pro žáky oboru KNC 3.B, 4.B a 2.B zážitkový workshop Paměti národa „Lidi to tak nenechaj“. Studenti tak na vlastní kůži mohli prožít okamžiky, které zažívali jejich vrstevníci v době léta roku 1949, kdy komunisté po Vítězném únoru nastolili období represí, tlaku a všudypřítomného strachu Přečíst celé

Exkurze do Svatomikulášské zvonice

Na začátku ledna 2020 jsme se vypravili do Svatomikulášské zvonice na Malostranském náměstí. Cílem bylo žáky 3.B oboru KNC seznámit s historií této unikátní stavby v Praze a rozšířit tak povědomí pražského místopisu. Dozvěděli se, že stavba z poloviny 18. století nejenže není součástí vedlejšího kostela sv. Mikuláše, ale má i velmi pozoruhodnou historii, a to jak barokní, tak soudobou. Přečíst celé

Christkindlesmarkt v Norimberku

Pravidelná vánoční exkurze našich žáků do měst německých sousedů letos směřovala do bavorského Norimberka. Protože se jedná o čas adventní, byly cíle poznávací exkurze voleny s ohledem na vánoční atmosféru. Žáci 1. – 4. ročníku oboru KNC tak zavítali do Muzea hraček, Dürerova domu, na Císařský hrad a prošli si širším historickým centrem v rámci komentované prohlídky. Rozšířili své vědomosti a Přečíst celé

Filmová projekce v Goethe institutu

Goethe institut v Praze pořádá každoročně pro žáky škol filmová představení těch nejúspěšnějších a divácky i umělecky nejúspěšnějších filmů. Každý rok je jinak tematicky zaměřen, čemuž odpovídá i nabídka. Letošní motto je „Neuanfang“ – Nový začátek pro hrdiny, kteří se ocitli před novou etapou života. Tato situace mohla nastat z řady důvodů, jako například stěhování, nová práce, nové prostředí a Přečíst celé

Moment odvahy: pocta revolučním plakátům

V souvislosti s oslavami 30. výročí Sametové revoluce 17. listopadu 1989 byly ve Skautském institutu vystaveny dobové revoluční plakáty. Připomínání je důležité, ale ještě důležitější je odnést si z historie něco pro současnost. A právě proto bylo úkolem soutěžících navázat na tyto plakáty v kontextu současné společenské situace. Do soutěže se zapojily desítky výtvarníků ve věku 14-54 let. Od 29. Přečíst celé

Hosté v hodinách tvůrčího psaní

Šablony II umožňují zkvalitnit výuku zapojením odborníka z praxe. Tuto možnost jsem se rozhodla využít v předmětu tvůrčí psaní a oslovila jsem spisovatelku Ivanu Myškovou. Máme naplánovaných 12 vyučovacích hodin v období od září 2019 do června 2020, a to ve třídě 2B a 4B. Kromě samotné výuky se spolupráce učitele a odborníka skládá ještě z přípravy hodiny a její následné reflexe. V hodinách Přečíst celé

Pětka, která potěší

Od listopadu 2019, kdy se konalo třetí mezinárodní setkání v rámci projektu Učme se číst, čtením se učme podpořeného programem Erasmsu+, uplynuly pouhé dva měsíce a už o něm vyšlo celkem pět článků. První text byl otištěn ještě před Vánoci v Týdeníku Školství a týkal se workshopu zaměřeného na titulní stranu ženských časopisů napříč dvacátým stoletím. Nejrozsáhlejší článek vyšel v týdeníku Přečíst celé

Projektový den v GASKu

Šablony II umožňují realizaci projektového dne mimo školu. Celkem jsme si zažádali o tři, z nichž první se uskutečnil 8. ledna 2020 a zapojili jsme do něj třídu 4A1. Z původně přihlášených devatenácti žáků se ho nakonec zúčastnilo šestnáct, přičemž čtyři z nich jsou ohroženi školním neúspěchem – opakují čtvrtý ročník. Výstupem projektového dne je umělecky orientovaná příloha fiktivního školního časopisu. Příloha Přečíst celé

Literární čtení v Centru RoSa

Pátek 20. prosince byl pro některé žáky nejen časem předvánočního loučení s kamarády, ale také příležitostí vystoupit na literárním čtení, které se konalo v útulné knihovně Centra RoSa. Přítomni byli jak žáci 2B, 4B a 4A1 zapojení do projektu Učme se číst, čtením se učme, tak i další účastníci projektu, které svedlo dohromady pětidenní projektové setkání v listopadu 2019. Kromě Přečíst celé

VÝLET DO DRÁŽĎAN

Před vánočními prázdninami jsme v rámci činnosti studentské firmy Libella (projektu v předmětu cvičení z ekonomiky) zorganizovaly výlet do Drážďan pro žáky ekonomických a informačních tříd. Připravily jsme program, který zahrnoval návštěvu galerie Zwinger, kostela Frauenkirche a Kreuzkirche a zbyl prostor i na nákupy na trzích a v obchodním centru. Z řad našich spolužáků jsme zajistily schopného průvodce Davida Chuchmu (4.C), který se své role Přečíst celé

Literární soutěž ČAPKOVINY 2020

Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní v Praze vyhlašuje 7. ročník celostátní literární soutěže ČAPKOVINY aneb Žijeme s knihou, letos na téma: Bylo, nebylo… Všichni známe pohádky bratří Čapků a inspiraci můžeme hledat i v následujících slovech samotného Karla Čapka: “Pohádky nepocházejí nutně z Indie nebo z pravěku, nýbrž z něčeho podstatně bližšího, totiž ze života;…” (Marsyas) Přečíst celé

Projekt žáků 3.C

V předvánočním čase jsme se vypravili do Residence RoSa, abychom seznámili zdejší seniory s náším projektem Cestománie. Představili jsme naši fiktivní cestovní kancelář, diskutovali jsme o živnostenském podnikání, formách cestovního ruchu i mnohém dalším. Program jsme doplnili zajímavými prezentacemi o různých zemích světa, nechyběly ani drobné soutěže. Společně jsme připravili i malé pohoštění – perníčky a pečený čaj vánočně provoněly naše přátelské Přečíst celé

MATURITNÍ PLES – 19. února 2020

Dovolujeme si pozvat všechny rodiče a příbuzné, učitele i přátele, studenty současné i minulé na náš maturitní ples, který se koná 19. února 2020 od 19 hodin  ve Velkém sále Lucerny. K tanci a poslechu zahraje orchestr Brand New Band. Kromě šerpování maturitních tříd se můžete těšit i na stužkování studentů prvních ročníků. Přijďte se setkat s našimi maturanty! Jaké asi letos Přečíst celé

Klauzurní výstava již tento čtvrtek

Klauzurní výstava již tento čtvrtek Srdečně zveme na výstavu klauzurních prací studentů oboru grafický design. Klauzurní práce výtvářeli studenti všech ročníků napříč oborovými zaměřeními (propagační grafika, prostorový design a výstavnictví, knižní grafika a ilustrace). K vidění budou jak kresby a malby tradičního rázu, tak práce prostorové nebo ilustrace vytvořené prostřednictvím počítačů. Výstava bude otevřena pro veřejnost ve čtvrtek 19. 12. Přečíst celé

Exkurze do muzea Bauhaus

Jak se studenti oboru grafický design vydali za doprovodu pedagogů navštívit maturitní otázku do Výmaru. I takto poněkud svérázně by se dal nazvat edukační zájezd do muzea Bauhaus sídlícím v již zmíněném německém Výmaru. Taková návštěva rozsáhlého muzeálního komplexu o několika patrech, která podrobně mapují fenomén Bauhaus od A do Z, vydá za několik vyučovacích hodin. Vidět na vlastní oči Přečíst celé

Erasmus+ návštěva finské školy

Na přelomu října a listopadu 2019 jsem se vydala v rámci programu Erasmus+ do finského města Hämeenlinna navštívit jednu z největších středních škol Finska, Tavastia. Díky programu se mohou učitelé ze zemí Evropské unie navštěvovat a sdílet své zkušenosti, nechat se inspirovat a motivovat. Má návštěva se také zaměřovala na projekt CLIL a zapojení anglického jazyka do odborných předmětů. Školský Přečíst celé

V přítomnosti o minulosti kvůli budoucnosti

Třetí výměnný pobyt v rámci projektu “Učme se číst, čtením se učme” se uskutečnil v týdnu od 11. listopadu 2019. Z loňské projektové skupiny jsme na základě odvedené práce a ochoty spolupracovat na výstupech vybrali 23 účastníků s tím, že se některé aktivity týkaly i dalších žáků (např. návštěva divadla, naučná exkurze). Slovenský partner vyslal 9 žáků a 3 doprovodné osoby. Účastníci byli Přečíst celé

Exkurze Albertina

V předvánočním čase  jsme uspořádali pro studenty výtvarných oborů exkurzi do vídeňské galerie Albertina. Sbírka galerie založená zeťem císařovny Marie Terezie zahrnuje známé grafické listy, jako je Dürerův “Mladý zajíc” a “Modlící se ruce”, Rubensovy dětské studie, jakož i mistrovská díla Schieleho, Cézanna, Klimta, Kokoschky, Picassa a Rauschenberga. Studenti obdivovali Monetovo “Jezírko s lekníny”, Degasovy “Tanečnice” a Renoirův “Portrét mladé Přečíst celé

Finanční gramotnost v praxi

V polovině listopadu navštívil naši školu odborník na řízení finančních rizik pan Václav Semecký z Československé obchodní banky. Pan Semecký nám přiblížil finance netradičním způsobem. Během semináře jsme se mimo jiné dozvěděli, které užitečné informační zdroje můžeme využívat ke vzdělávání. Jedná se například o TED Talks, kde najdeme přednášky zajímavých lidí. Na MOOC kurzech můžeme sledovat prezentace předních světových vysokých škol nebo Přečíst celé

Za jazykovými certifikáty do sídla Britské rady

Skupina studentů vyšších ročníků pokročilých v anglickém jazyce navštívila se svými pedagogy sídlo Britské rady (British Council). Organizace s celosvětovým působením, mezi jejíž priority patří vzdělávání, věda i mezinárodní spolupráce, sídlí v centru Prahy a klade si za cíl budovat mezi jednotlivými státy vzájemné kulturní vztahy, respekt, porozumění a překonávání jazykových bariér. S rostoucí znalostí angličtiny našich studentů se proto návštěva této organizace jeví Přečíst celé