Soutěž: Odpovědnost v čase pandemie

Knihovna Václava Havla vyhlásila v době probíhající pandemie COVID-19 mimořádný 12. ročník soutěže o nejlepší studentský esej na téma: Odpovědnost v čase pandemie. Petr Mareš, žák 3.B, se zúčastnil, a i když nezískal žádné ocenění, jsme rádi, že do toho šel a zamyslel se nad novou situací, která nastala a přiměla nejednoho z nás řadu věcí v životě minimálně „přerovnat“. Díky za účast, Petře!

Pilotáž workshopu Underground

Organizace Post bellum realizuje zážitkové workshopy pro žáky s cílem, aby si na základě prožitku a zkušenosti „zažili“ historii daného momentu. Maturanti z dějepisu a studenti historického semináře se tak během 4 vyučovacích hodin přenesli do doby těsně před vznikem Charty 77. Zkusili si role žáků tehdejší normalizační školy, stejně jako rebelů, kteří se zúčastnili zakázaného koncertu. Všechny důsledky svých činů i Přečíst celé

Významná výročí v roce 2020

Učebna číslo 42 je nejen kmenová, ale zároveň i odborná učebna se zaměřením na dějepis. Najdete zde velké množství nástěnných map jednotlivých dějinných epoch a také nástěnku, kde pravidelně můžete sledovat významná data aktuálního roku. V loňském roce se její tvorby chopilo několik žáků prvního a třetího ročníku oboru KNC. Volba témat byla pestrá, a to jak časově, tak tematicky. Přečíst celé

Historický seminář v praxi

V loňském školním roce byl pro žáky oboru KNC otevřen nový předmět historický seminář. Jeho cílem je seznámit studenty s nejnovějšími dějinami trochu jinou formou a metodikou než na běžných hodinách dějepisu. Pracujeme především s autentickými dobovými dokumenty, a to jak písemnými, tak filmovými či fotografickými. Zároveň se snažíme vnést do výuky zážitek formou prožitku, k čemuž využíváme besed s Přečíst celé

Vnitřní svět žáků v dobách karantény

Jak se žáci vypořádávají s touto dobou plnou změn? Jak tráví svůj volný čas bez přátel a školy? Své vnitřní světy studenti Grafického designu zdokumentovali pomocí digitální fotografie. Zde je, pro zpestření všedních dnů, výběr snímků žáků tříd 3A1 a 4A1, konkrétně se jedná o práce Natálie Brdičkové, Nikol Natálie Piešové, Zuzany Stieldorfové, Matěje Radosty, Michaely Roth, Hany Zímové ze Přečíst celé

Máme laureáta v soutěži Studentský design 20XX

Dopoledne, po velkolepém maturitním plesu naší školy, proběhlo hodnocení celostátní soutěže Studentský design 20XX v Karlových Varech. Vyvrcholení této prestižní akce se tentokrát uskutečnilo v nádherném prostředí karlovarského kulturního centra, v Becherově vile. Téměř sto dvacet prací, v mnoha případech setů, dokázali pořadatelé s citem vměstnat do výstavních sálů vily, kde je během dne hodnotilo v pěti kategoriích (Fotografie a Přečíst celé

Křížem krážem literární Prahou (bez ohledu na věk)

V rámci projektu Učme se číst, čtením se učme podpořeného programem Erasmus+ jsme vyrobili vědomostní karetní hru s tématem literární Prahy. Začali jsme na ní pracovat v listopadu 2018, kdy se v Praze uskutečnila vzdělávací aktivita, jíž se kromě naší školy zúčastnilo i Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika v Rožňavě. Za sychravého počasí se středoškoláci seznamovali s literárně významnými místy v Praze, např. Josefovem a legendou o Golemovi, Přečíst celé

Workshop Paměti národa

V rámci rozšiřování povědomí a znalostí o nejnovějších dějinách proběhl na začátku února na naší škole pro žáky oboru KNC 3.B, 4.B a 2.B zážitkový workshop Paměti národa „Lidi to tak nenechaj“. Studenti tak na vlastní kůži mohli prožít okamžiky, které zažívali jejich vrstevníci v době léta roku 1949, kdy komunisté po Vítězném únoru nastolili období represí, tlaku a všudypřítomného strachu Přečíst celé

Exkurze do Svatomikulášské zvonice

Na začátku ledna 2020 jsme se vypravili do Svatomikulášské zvonice na Malostranském náměstí. Cílem bylo žáky 3.B oboru KNC seznámit s historií této unikátní stavby v Praze a rozšířit tak povědomí pražského místopisu. Dozvěděli se, že stavba z poloviny 18. století nejenže není součástí vedlejšího kostela sv. Mikuláše, ale má i velmi pozoruhodnou historii, a to jak barokní, tak soudobou. Přečíst celé

Christkindlesmarkt v Norimberku

Pravidelná vánoční exkurze našich žáků do měst německých sousedů letos směřovala do bavorského Norimberka. Protože se jedná o čas adventní, byly cíle poznávací exkurze voleny s ohledem na vánoční atmosféru. Žáci 1. – 4. ročníku oboru KNC tak zavítali do Muzea hraček, Dürerova domu, na Císařský hrad a prošli si širším historickým centrem v rámci komentované prohlídky. Rozšířili své vědomosti a Přečíst celé

Filmová projekce v Goethe institutu

Goethe institut v Praze pořádá každoročně pro žáky škol filmová představení těch nejúspěšnějších a divácky i umělecky nejúspěšnějších filmů. Každý rok je jinak tematicky zaměřen, čemuž odpovídá i nabídka. Letošní motto je „Neuanfang“ – Nový začátek pro hrdiny, kteří se ocitli před novou etapou života. Tato situace mohla nastat z řady důvodů, jako například stěhování, nová práce, nové prostředí a Přečíst celé

Moment odvahy: pocta revolučním plakátům

V souvislosti s oslavami 30. výročí Sametové revoluce 17. listopadu 1989 byly ve Skautském institutu vystaveny dobové revoluční plakáty. Připomínání je důležité, ale ještě důležitější je odnést si z historie něco pro současnost. A právě proto bylo úkolem soutěžících navázat na tyto plakáty v kontextu současné společenské situace. Do soutěže se zapojily desítky výtvarníků ve věku 14-54 let. Od 29. Přečíst celé

Hosté v hodinách tvůrčího psaní

Šablony II umožňují zkvalitnit výuku zapojením odborníka z praxe. Tuto možnost jsem se rozhodla využít v předmětu tvůrčí psaní a oslovila jsem spisovatelku Ivanu Myškovou. Máme naplánovaných 12 vyučovacích hodin v období od září 2019 do června 2020, a to ve třídě 2B a 4B. Kromě samotné výuky se spolupráce učitele a odborníka skládá ještě z přípravy hodiny a její následné reflexe. V hodinách Přečíst celé

Pětka, která potěší

Od listopadu 2019, kdy se konalo třetí mezinárodní setkání v rámci projektu Učme se číst, čtením se učme podpořeného programem Erasmsu+, uplynuly pouhé dva měsíce a už o něm vyšlo celkem pět článků. První text byl otištěn ještě před Vánoci v Týdeníku Školství a týkal se workshopu zaměřeného na titulní stranu ženských časopisů napříč dvacátým stoletím. Nejrozsáhlejší článek vyšel v týdeníku Přečíst celé

Projektový den v GASKu

Šablony II umožňují realizaci projektového dne mimo školu. Celkem jsme si zažádali o tři, z nichž první se uskutečnil 8. ledna 2020 a zapojili jsme do něj třídu 4A1. Z původně přihlášených devatenácti žáků se ho nakonec zúčastnilo šestnáct, přičemž čtyři z nich jsou ohroženi školním neúspěchem – opakují čtvrtý ročník. Výstupem projektového dne je umělecky orientovaná příloha fiktivního školního časopisu. Příloha Přečíst celé

Literární čtení v Centru RoSa

Pátek 20. prosince byl pro některé žáky nejen časem předvánočního loučení s kamarády, ale také příležitostí vystoupit na literárním čtení, které se konalo v útulné knihovně Centra RoSa. Přítomni byli jak žáci 2B, 4B a 4A1 zapojení do projektu Učme se číst, čtením se učme, tak i další účastníci projektu, které svedlo dohromady pětidenní projektové setkání v listopadu 2019. Kromě Přečíst celé

VÝLET DO DRÁŽĎAN

Před vánočními prázdninami jsme v rámci činnosti studentské firmy Libella (projektu v předmětu cvičení z ekonomiky) zorganizovaly výlet do Drážďan pro žáky ekonomických a informačních tříd. Připravily jsme program, který zahrnoval návštěvu galerie Zwinger, kostela Frauenkirche a Kreuzkirche a zbyl prostor i na nákupy na trzích a v obchodním centru. Z řad našich spolužáků jsme zajistily schopného průvodce Davida Chuchmu (4.C), který se své role Přečíst celé

Literární soutěž ČAPKOVINY 2020

Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní v Praze vyhlašuje 7. ročník celostátní literární soutěže ČAPKOVINY aneb Žijeme s knihou, letos na téma: Bylo, nebylo… Všichni známe pohádky bratří Čapků a inspiraci můžeme hledat i v následujících slovech samotného Karla Čapka: “Pohádky nepocházejí nutně z Indie nebo z pravěku, nýbrž z něčeho podstatně bližšího, totiž ze života;…” (Marsyas) Přečíst celé

Projekt žáků 3.C

V předvánočním čase jsme se vypravili do Residence RoSa, abychom seznámili zdejší seniory s náším projektem Cestománie. Představili jsme naši fiktivní cestovní kancelář, diskutovali jsme o živnostenském podnikání, formách cestovního ruchu i mnohém dalším. Program jsme doplnili zajímavými prezentacemi o různých zemích světa, nechyběly ani drobné soutěže. Společně jsme připravili i malé pohoštění – perníčky a pečený čaj vánočně provoněly naše přátelské Přečíst celé

MATURITNÍ PLES – 19. února 2020

Dovolujeme si pozvat všechny rodiče a příbuzné, učitele i přátele, studenty současné i minulé na náš maturitní ples, který se koná 19. února 2020 od 19 hodin  ve Velkém sále Lucerny. K tanci a poslechu zahraje orchestr Brand New Band. Kromě šerpování maturitních tříd se můžete těšit i na stužkování studentů prvních ročníků. Přijďte se setkat s našimi maturanty! Jaké asi letos Přečíst celé