Tři krátká videa ze života školy

Čekáme na chvíli, až Vás nové uchazeče o studium na naší škole, budeme moci pozvat na prohlídku školy. Pojdme se zatím podívat na 3 krátká videa ze života naší školy: 1. video nám připomíná mimo jiné, že v naší budově se natáčel známý český film Škola základ života. Až přijdete k nám do školy, zažijete proměnu školy za posledních 80 Přečíst celé

Kutná Hora – ideální město na mezipředmětovou výuku

Výuku ve školním roce 2020/21 začala třída 4A2 projektovým dnem mimo školu, a sice v Kuté Hoře. Místo bylo vybráno s ohledem na odborné zaměření žáků, jímž je grafický design. Ačkoliv organizátorky akce učí v této třídě český jazyk a literaturu, základy společenských věd a cvičení v anglickém jazyce, byla pozornost věnována také dějinám výtvarné kultury. Důležitou osobou, která se Přečíst celé

Postřehy z Kutné Hory očima našich grafiků

Níže uvádíme několik vybraných publicistických textů z pera studentů 4A2, kteří 3. 9. 2020 absolvovali vzdělávací exkurzi v Kutné Hoře včetně návštěvy galerie GASK. Kutná Hora (čtvrtek 3. 9. 2020 – slunečno, denní teplota 24°C) Ráno jsme měli sraz v 8:40 na Hlavním nádraží v Praze. Po prázdninovém lenošení to znamenalo brzké vstávání pro všechny účastníky výletu, a to jsme ještě netušili, že je Přečíst celé

Malířské kurzy – ještě jsme je stihli

V týdnu od 7. září 2020 žáci 2. a 3. ročníku oboru grafický design absolvovali malbu v plenéru. Vzhledem k aktuální situaci se malovalo v Praze a okolí, kurz malby proběhl na různých místech. Někdo si zvolil místa téměř ve volné přírodě v okolí Vltavy, jiný ročník hledal vhodné pohledy k malbě uprostřed města. Vzhledem k velkému pracovnímu nasazení a Přečíst celé

„Z druhé ruky“ nad zlato

Během distanční výuky jsme se zapojili do projektu Knížky do dětských domovů a na začátku školního roku 2020/21 jsme na vrátnici zřídili sběrné místo, kam mohou knížku přinést i dárci z řad veřejnosti. Také vy můžete sdílet své čtenářské zážitky s dětmi z dětských domovů, a to tak, že věnujete oblíbenou knihu s osobním vzkazem, proč ji doporučujete k přečtení Přečíst celé

Dobré nápady žáků našly uplatnění

V rámci literárního projektu Učme se číst, čtením se učme podpořeného programem Erasmus+ jsme dali možnost žákům uplatnit své tvůrčí nadání a podílet se na vzniku propagačních materiálů školy. Tematicky jsme zůstali věrní zaměření projektu a vyzvali jsme žáky k psaní krátkých básní (limericků) o knížkách, čtení, psaní. Za přínosnou považujeme mezioborovou spolupráci, protože vzniklých textů se ujali učitelé i Přečíst celé

Projekt středověká řemesla

Projekt středověká řemesla a činnosti, který vznikl během distanční výuky spíše náhodou, sklidil u žáků kupodivu největší úspěch, a to i přes jeho velkou časovou náročnost. Cílem bylo studenty navést na skutečnost, že řada slov, vlastních jmen, či příjmení, která běžně používáme, má spojitost se středověkými řemesly a konáním v té době. Napadlo vás někdy, kdo byl vlastně prachař, bradýř, husák, Přečíst celé

Výuková pexesa z dílny našich žáků

V době distanční výuky bylo pro učitele asi největší výzvou připravit pro žáky takové úkoly, které by nebyly jen prací pro práci, ale přinesly by studentovi při jeho zpracování, pokud možno, i radost. Jistěže spojení sousloví domácí úkol s atributem zábavný je učitelským eufemismem, nicméně příprava didaktizovaného výukového pexesa na reálie Ruska přineslo své plody. Žáci 2.B si tak zkusili práci v ruskými Přečíst celé

Soutěž: Odpovědnost v čase pandemie

Knihovna Václava Havla vyhlásila v době probíhající pandemie COVID-19 mimořádný 12. ročník soutěže o nejlepší studentský esej na téma: Odpovědnost v čase pandemie. Petr Mareš, žák 3.B, se zúčastnil, a i když nezískal žádné ocenění, jsme rádi, že do toho šel a zamyslel se nad novou situací, která nastala a přiměla nejednoho z nás řadu věcí v životě minimálně „přerovnat“. Díky za účast, Petře!

Pilotáž workshopu Underground

Organizace Post bellum realizuje zážitkové workshopy pro žáky s cílem, aby si na základě prožitku a zkušenosti „zažili“ historii daného momentu. Maturanti z dějepisu a studenti historického semináře se tak během 4 vyučovacích hodin přenesli do doby těsně před vznikem Charty 77. Zkusili si role žáků tehdejší normalizační školy, stejně jako rebelů, kteří se zúčastnili zakázaného koncertu. Všechny důsledky svých činů i Přečíst celé

Významná výročí v roce 2020

Učebna číslo 42 je nejen kmenová, ale zároveň i odborná učebna se zaměřením na dějepis. Najdete zde velké množství nástěnných map jednotlivých dějinných epoch a také nástěnku, kde pravidelně můžete sledovat významná data aktuálního roku. V loňském roce se její tvorby chopilo několik žáků prvního a třetího ročníku oboru KNC. Volba témat byla pestrá, a to jak časově, tak tematicky. Přečíst celé

Historický seminář v praxi

V loňském školním roce byl pro žáky oboru KNC otevřen nový předmět historický seminář. Jeho cílem je seznámit studenty s nejnovějšími dějinami trochu jinou formou a metodikou než na běžných hodinách dějepisu. Pracujeme především s autentickými dobovými dokumenty, a to jak písemnými, tak filmovými či fotografickými. Zároveň se snažíme vnést do výuky zážitek formou prožitku, k čemuž využíváme besed s Přečíst celé

Vnitřní svět žáků v dobách karantény

Jak se žáci vypořádávají s touto dobou plnou změn? Jak tráví svůj volný čas bez přátel a školy? Své vnitřní světy studenti Grafického designu zdokumentovali pomocí digitální fotografie. Zde je, pro zpestření všedních dnů, výběr snímků žáků tříd 3A1 a 4A1, konkrétně se jedná o práce Natálie Brdičkové, Nikol Natálie Piešové, Zuzany Stieldorfové, Matěje Radosty, Michaely Roth, Hany Zímové ze Přečíst celé

Máme laureáta v soutěži Studentský design 20XX

Dopoledne, po velkolepém maturitním plesu naší školy, proběhlo hodnocení celostátní soutěže Studentský design 20XX v Karlových Varech. Vyvrcholení této prestižní akce se tentokrát uskutečnilo v nádherném prostředí karlovarského kulturního centra, v Becherově vile. Téměř sto dvacet prací, v mnoha případech setů, dokázali pořadatelé s citem vměstnat do výstavních sálů vily, kde je během dne hodnotilo v pěti kategoriích (Fotografie a Přečíst celé

Křížem krážem literární Prahou (bez ohledu na věk)

V rámci projektu Učme se číst, čtením se učme podpořeného programem Erasmus+ jsme vyrobili vědomostní karetní hru s tématem literární Prahy. Začali jsme na ní pracovat v listopadu 2018, kdy se v Praze uskutečnila vzdělávací aktivita, jíž se kromě naší školy zúčastnilo i Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika v Rožňavě. Za sychravého počasí se středoškoláci seznamovali s literárně významnými místy v Praze, např. Josefovem a legendou o Golemovi, Přečíst celé

Workshop Paměti národa

V rámci rozšiřování povědomí a znalostí o nejnovějších dějinách proběhl na začátku února na naší škole pro žáky oboru KNC 3.B, 4.B a 2.B zážitkový workshop Paměti národa „Lidi to tak nenechaj“. Studenti tak na vlastní kůži mohli prožít okamžiky, které zažívali jejich vrstevníci v době léta roku 1949, kdy komunisté po Vítězném únoru nastolili období represí, tlaku a všudypřítomného strachu Přečíst celé

Exkurze do Svatomikulášské zvonice

Na začátku ledna 2020 jsme se vypravili do Svatomikulášské zvonice na Malostranském náměstí. Cílem bylo žáky 3.B oboru KNC seznámit s historií této unikátní stavby v Praze a rozšířit tak povědomí pražského místopisu. Dozvěděli se, že stavba z poloviny 18. století nejenže není součástí vedlejšího kostela sv. Mikuláše, ale má i velmi pozoruhodnou historii, a to jak barokní, tak soudobou. Přečíst celé

Christkindlesmarkt v Norimberku

Pravidelná vánoční exkurze našich žáků do měst německých sousedů letos směřovala do bavorského Norimberka. Protože se jedná o čas adventní, byly cíle poznávací exkurze voleny s ohledem na vánoční atmosféru. Žáci 1. – 4. ročníku oboru KNC tak zavítali do Muzea hraček, Dürerova domu, na Císařský hrad a prošli si širším historickým centrem v rámci komentované prohlídky. Rozšířili své vědomosti a Přečíst celé

Filmová projekce v Goethe institutu

Goethe institut v Praze pořádá každoročně pro žáky škol filmová představení těch nejúspěšnějších a divácky i umělecky nejúspěšnějších filmů. Každý rok je jinak tematicky zaměřen, čemuž odpovídá i nabídka. Letošní motto je „Neuanfang“ – Nový začátek pro hrdiny, kteří se ocitli před novou etapou života. Tato situace mohla nastat z řady důvodů, jako například stěhování, nová práce, nové prostředí a Přečíst celé

Moment odvahy: pocta revolučním plakátům

V souvislosti s oslavami 30. výročí Sametové revoluce 17. listopadu 1989 byly ve Skautském institutu vystaveny dobové revoluční plakáty. Připomínání je důležité, ale ještě důležitější je odnést si z historie něco pro současnost. A právě proto bylo úkolem soutěžících navázat na tyto plakáty v kontextu současné společenské situace. Do soutěže se zapojily desítky výtvarníků ve věku 14-54 let. Od 29. Přečíst celé